El càncer de l'economia submergida

Un dels problemes més greus encara no resolts del sistema tributari espanyol és l'elevada economia submergida. Segons els càlculs que maneja la Comissió Europea, una quantitat equivalent al 20% del PIB 200.000 milions d'euros-eludeix el control del Fisc.
+ info:

Els sectors o activitats en què hi ha una major percepció del frau, com és el cas dels professionals o els contribuents amb signes externs de riquesa que no es corresponguin amb els nivells de renda declarats, centraran l'actuació de la Inspecció d'Hisenda al llarg de 2011 ... Així consta en el Pla General de Control Tributari 2011 elaborat per l'Agència Tributària (AEAT), entre els objectius preferents s'inclouen també, l'enginyeria fiscal i la planificació fiscal abusiva, així com la persecució de les estructures fiduciàries i entramats societaris creats per evadir el pagament d'impostos, o la creació de passius financers intragrup generadors de despeses financeres per reduir o eliminar bases imposables obtingudes i que han de tributar a Espanya ...

Llegiu l'article complet a www.eleconomista.es

Hisenda estreny el setge als aturats que treballen en negre, autònoms falsejats,
Llegiu l'article complet a www.abcdesevilla.es  

El salvavides de l'economia submergida.
Concretament, demanen eliminar règims privilegiats de tributació, suspensió de beneficis fiscals i simplificació impositiva, així com reformar el règim de mòduls que, segons De la Torre, "és un niu defactures falses".  

El càncer de l'economia submergida

Espanya és líder mundial en atur, però també està al capdavant dels que tenen més economia submergida. És potser per això que, malgrat els milions de d'aturats, es viu poca tensió social? Analitzem a fons l'economia en negre i ho fem amb l'ajuda d'un dels especialistes en aquest tema, el professor Antoni Argandoña, de l'IESE, que ha col·laborat en un extens estudi coordinat pel Círculo de Empresarios, que es diu "Implicaciones de la economía sumergida en España".i fa gairebé un any...


Más vídeos en Antena3