Responsabilitat social corporativa 3.0

Responsabilitat social corporativa 3.0


En el record queden catàstrofes com la del parc de Doñada del 1998 , l'últim recó salvatge d'Europa. Una riada tòxica de pirita verinosa de vertits fruit de la trencada d'una pressa de les antigues mines de la zona,  no va ser be resolta ni per la empresa sueca causant de l'accident i les irresponsables Institucions Públiques.

Primer sempre cal tenir un Pla d'acció en cas de crisi, que prevengui tots els casos possibles d'emergència, sempre anteriorment a la planificació de qualsevol empresa i/o negoci.

Segons si succeïx un accident la comunicació transparent i constant sempre és clau per gestionar la situació i evitar en tot cas perdre la reputació i la credibilitat de les entitats implicades.

Així en el cas que ocorri alguna emergència sempre s'ha d'actuar amb transparència, recorrent a experts del tema en qüestió, crear vincles amb associacions i ONG relacionades amb el tema, locals i globals, implicar i resoldre el problema amb les Institucions Públiques i a tos els públics.

Així haurem de fer un Pla d'acció per resoldre el tema ajudats d'experts i de tots el públics implicats, fer notes de premsa, rodes de premsa, anuncis demanat sempre disculpes i explicant tota la bateria de mesures que s'aplicaran per millorar en tot el possible les circumstàncies. Que quedi clar que es pot tenir un error, però que es fa càrreg i responsable.

S'haurà de tenir un portaveu expert per parlar i representar la entitat, donant una imatge humana i propera i a més responsable del cas.

Mai s'ha de mentir o intentar ocultar dades o coses, perquè sempre pot sortir i destruir-nos. El pitjor cas d'aquesta mena el va produïr Enron amb el pitjor frau financer comès a nivell mundial.Les empreses cada cop interioritzen la Responsabilitat Social Corporativa: reaccionen en vers dels seus beneficis, ja que ha crescut la consciència humana i social per millorar el medi ambient i ser més conscient socialment entre les persones.

Més val invertir amb temps que no després trobar-te amb el super problema de cop. 
Més val apagar una flama que voler apagar un foc.

El públic penalitza sempre i molt la falta de informació, la mentida i la imprudencia o manca de responsabilitat per part de les empreses i entitats implicades en qualsevol cas d'accident.

El cas de les vaques boges es va escapar de les mans i va causar la mort de persones. Els pinsos transgènics desenvolupen en les vaques malalties que encomanen a les persones que en mengen.

Va ser un gran trasbals esdevingut arrel de manca de responsabilitat que han provocat moltes mesures sanitàries i que moltes granjes es tornessin ecològiques; a països en desenvolupament com la Xina i Llatinoamèrica encara hi sorgeixen casos.


La reputació de marca finalment és un valor secundari per sota de la consciència i la responsabilitat amb la societat, així ara la Responsabilitat Social Corporativa ja es dedica a fer negoci plantejant des de cero un benefici i millora a la societat.

Generar negoci de manera ètica a través de la nostra acció amb responsabilitat,  amb transparència, amb comunicació interna i externa fluida, amb bon gobern de les entitats, els beneficis vindran després segur  si fem les coses be.

Actualment la classe directiva cada vegada és més conscient gràcies a que els càrregs cada vegada més estan ocupats per persones preparades i no per "fills" o "familiars", hereus de mala gestió autoritatista i dictatorial de les empreses rústiques.

Les empreses són col·lectius de persones, i s'han d'aplicar mesures i una política continuada  de RRHH humanes, tractant be a la gent, motivant, promovent les bones maneres i així creant en els propis treballadors els primers prescriptors i clients de la mateixa empresa. Si s'expliquen be les coses les persones sempre ho poden entrendre.

Finalment s'han de minimitzar els riscos amb el medi ambient, en qualsevol sector i model d'empresa.

Les empreses sempre fan coses que funcionen, si no funcionen be es canvien. Fer Responsabilitat Social Corporativa funciona, genera beneficis socials i econòmics per les entitats i per això és garantia de futur i millor dit, de bon futur.

És important que les empreses de primer nivell donin exemple en aquesta via i facin les coses be.

Sempre es recorda més la patinada, que tot lo bo aportat, així es juga amb el prestigi, amb la imatge de la marca, empresa, que segons una mala gestió de crisis o no tenir en compte la Responsabilitat Social Corporativa pot crear conseqüències fatals.
Una crisi mal portada a una empresa pot acabar amb la entitat.

Treballar amb l'entorn siguent més responsables sempre ens aportarà benefici.

El llibre verd de la UE és la base del plantejament de que les empreses han de crear benefici econòmic però no a qualsevol preu.

Les persones s'han de comprometre amb la societat i al el món. I les empreses són persones. 

Cada vegada s'opta més per crear valor del conjunt de la societat amb productes i serveis que millorin l'entorn amb millor qualitat i consciència. Són ja base inseparable de qualsevol filosofia d'empresa.

Com l'exemple dels Free Business actualment i des de fa un temps és el model de negoci que sol tenir més èxit és el Free Business estil Google, Facebook, Mailchimp, Twitter, etc: iniciatives que generen valor sense cost en l'usuari final.
I si la beguda dels bars la paguessin les marques o l'ajuntament només per generar activitat a la ciutat, cosa que promou la creativitat, la socialització i segur la creació de noves idees que generarien valor, ocupació i benestar col · lectiu?

També la de cercar nínxols de negoci des de la perspectiva social i de la millora del món, com la filosfia de L'Oceà Blau amb es creen empreses, associacions, ONG's, amb l'objectiu de generar benefici a la societat, que de ben segur després els reporta benefici econòmic.

Tot és del color del mirall en el que ens mirem.

Wilcox creu que la RSC ha de traspassar tots els membres de l'empresa. Que s'ha de fer una política d'empresa activa i conscient amb l'entorn i aquesta filosofia ha de ser part integral de l'estratègia empresarial, interioritzant aquestes pràctiques basades en valors implicatius de les organitzacions en tot el seu conjunt.

És un bon model la campanya de Balay mostrant el bon tractament que reben els treballadors i el seu compromís amb ells per part de l'empresa, per què la publicitat tradicional està morta i no genera comunicació emocional, de valor i d'interés pel públic objectiu final.

*

Si el nostre missatge és diferent i original els públics ens escoltaran.

S'ha d'implementar la RSC a tots els departaments de l'empresa i després comunicar-ho. Fer-ho be i fer-ho saber.

Així amb nous continguts comunicatius destacaran i donaran prestigi a la marca.

Quan fem una aposta en RSC ens l'hem de creure. Qualsevol feina que fem ens l'hem de creure, sempre s'ha de tenir clara la idea per transmetre be.


+ info:

Llibre Verd de la UE

United Nation Global Compact
10 principis fonamentals en RSC de les empreses

@luxtana

www.lutxana.es

alimentació per grup sanguini

Segons James i Peter D' Adamo cada grup sanguini te unes necessitats i unes característiques pròpies que fan que uns aliments els siguin més beneficiosos i altres menys. 
Dons hi ha 4 tipus de dietes a seguir segons el teu tipus de sang:
 • Sang del Tipus 0
 • Sang del Tipus A
 • Sang del Tipus B
 • Sang del Tipus AB
La bona o mala assimilació dels aliments està condicionada pel nostre grup sanguini fins al punt que en cada grup: A, B , AB i O, hi ha aliments que són perjudicials , altres beneficiosos i altres neutres .
Asseguren que moltes malalties poden deure al mer consum d'aliments no adequats per al nostre grup sanguini . D'altres, en canvi , ens ajudarien a curar . Fins i tot afirmen que en això està la raó que moltes persones no aconsegueixin aprimar-se quan es posen a dieta .

El doctor Landsteiner va descobrir la raó de per què unes persones morien després d'una transfusió de sang i altres no : les seves sangs no eren compatibles . Des d'aleshores sabem que:

Les persones amb sang del tipus 0 són " donadores universals " . És a dir , poden donar sang a qualsevol de les que tenen altres tipus de sang però només poden rebre la seva pròpia.

Les persones del tipus AB són " receptores universals " , és a dir , poden rebre sang de tots els altres però només poden donar als del seu propi tipus .

Les persones del tipus A poden rebre sang del seu mateix tipus i del grup 0 però no de les dels tipus B i AB. I poden donar als del seu mateix tipus ia les de tipus AB . Les persones del tipus B poden rebre sang del seu mateix tipus i del grup 0 però no de les dels tipus A i AB .Pot donar als del seu mateix tipus i a les persones de tipus AB .
Aquest descobriment li seria recompensat a Karl Landsteiner amb el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia el 1930 .
Cal afegir que Landsteiner descobrir tres antígens més ( M , N i P ) similars als antígens dels grups A i B però , a diferència d'aquests , la seva presència en els glòbuls vermells no suposa l'existència en la sang humana normal d' aglutinines naturals . I posteriorment un altre investigador el 1940 al costat de Alexander Salomon Wiener  que batejaria com antigen D o factor Rh ( anomenat així perquè el va trobar en el sèrum de conills immunitzats amb sang procedent d'un mico de l'espècie macacus Rhesus ) .
Aquest antigen té la seva importància quan la mare no té l'antigen i el pare si,  ja que en el segon embaràs els anticossos específics anti - Rh que desenvolupa la mare poden travessar la placenta i provocar l'avortament o una malaltia hemolítica en el nounat que cursa amb icterícia : la temible eritroblastosis fetal .
Posteriorment arribarien a descobrir fins a 42 antígens diferents en els glòbuls vermells.

Agregaré , finalment, que les dades disponibles indiquen  que el 40 % dels europeus posseeix sang del tipus 0 , un altre 40% del tipus A , el 15% del tipus B i al voltant del 5% del tipus AB .


La Aportació de James D' Adamo


Com el lector haurà apreciat , la importància dels antígens a la sang  és evident ja que provoca reaccions immediates en l'organisme . Fa gairebé tres dècades un naturòpata anomenat James D'Adamo es va adonar que els tractaments dietètics que aconsellava als seus pacients no obtenien sempre els mateixos resultats i es va preguntar a què podria deure . 

Format a l'escola naturista , la seva experiència amb els pacients el portaria a adonar sobretot de que mentre la dieta vegetariana li anava estupendament a algunes persones i la seva salut millorava a altres no semblava fer tot just efecte contrari i empitjoraven .

 Allò va sorprendre portant a la conclusió evident que no a totes les persones els senti bé el mateix tipus d'alimentació . I va intuir que com la sang era la font principal de nutrició de l'organisme la resposta podia ser-hi a allà.

Va  investigar i al llarg de molts anys va prendre notes per poder després comparar i buscar possibles pautes comunes .
Va observar , per exemple , que les persones de sang tipus A responen malament a les dietes generoses en proteïnes càrniques i  bé a les riques en proteïnes vegetals . I que a aquestes mateixes persones ni la llet ni els seus derivats els anaven bé. És més , també milloraven amb exercicis lleus com el ioga mentre els durs i dinàmics els produïen malestar .
En canvi , a les persones de sang tipus 0 els senta molt bé la carn i els exercicis més intensos . I va arribar a la conclusió que el refrany que diu "el que és aliment per a un home pot ser verí per a un altre " amagava una gran veritat .

Totes les observacions les recolliria James D'Adamo en una obra titulada: L'aliment d'un home ( One Man 's Food ) del 1980 .

Seria però el seu fill Peter qui estudiaria també Naturopatia si bé en el John Bastar College de Seatle el que establiria ja aquesta connexió . I ho va fer descobrint en primer lloc que dues de les principals afeccions del estómac:  la úlcera sèptica i el càncer d'estómac, es donava més en grups sanguinis concrets . L'úlcera a les persones del tipus 0 i el càncer a les del tipus A.

Fins que les dades acumulades el portarien finalment a concloure que el tipus de sang predisposa a les persones a un tipus d'alimentació concret i diferent en bona mesura a les d'altres tipus . I , fins i tot , que predisposa més a unes malalties que a altres .

 La salut depèn en molta major mesura del que la gent imagina de l'alimentació .

És a dir , que hi ha aliments que actuen positivament en els organismes de les persones amb un determinat tipus de sang mentre a les persones d'altres tipus són perjudicials . I no només això : al seu judici una alimentació no d'acord amb el tipus de sang que es té és una de les principals causes del sobrepès o obesitat de moltes persones,  és la causa de que no aconsegueixin aprimar quan ho intenten .

Dit això cal aclarir des de ja que el propi autor deixa clar que aquestes connexions no són radicals.

 És a dir , no tots els organismes de les persones del mateix tipus són intolerants a tots els aliments ni el grau de sensibilitat és igual en tots l'aliment al que són intolerants .

Les pautes generals que ofereix després dels seus anys d'estudi clínic són doncs només orientatives .
En tot cas , si voleu aprofundir en aquest tema sàpiga que trobarà les conclusions de Peter D'Adamo publicades en la seva obra Els grups sanguinis i l'alimentació (Ed. J. Vergara ).

¿ I per què és així ?

Pare i fill , òbviament , es preguntarien per què reacciona de manera tan diferent la sang d'unes persones respecte a la d'altres i a què es deu la incompatibilitat manifesta entre elles en alguns casos .
La seva conclusió és la de que cada grup sanguini és el resultat d'un moment de la pròpia evolució humana. 

 • El grup sanguini del tipus 0 el més antic i estès,tindria més de 40.000 anys d'existència i procediria dels homes del CroMagnon , la alimentació es basava en la caça i , per tant, en les proteïnes de la carn .
 • El següent a aparèixer hauria estat el tipus A  entre 25.000 i 10.000 anys i va aparèixer amb les primeres societats agrícoles la alimentació es basava en el consum de cereals i vegetals , procedint especialment d'Àsia i Orient Mitjà.
 • El tipus B procediria de les muntanyes de l'Himàlaia sorgint fa aproximadament entre 15.000 i 10.000 anys sent propi dels habitants nòmades de les estepes asiàtiques .
 • Pel que fa al tipus AB hauria sorgit de la barreja entre caucasians ( A) i mongols ( B ) .


Per als D'Adamo la reacció de cada un dels tipus sanguinis es deuria a que la sang guarda una mena de "memòria cel · lular" que " recorda " la seva ancestral tipus d'alimentació.

Ara bé , per què reacciona la sang davant certs aliments com si aquests fossin perillosos enemics a batre ?

Peter D'Adamo assegura que es deu a les lectines dels aliments .
I què són les lectines ?
Doncs un tipus de proteïnes els antígens també produeixen l'activació del sistema immune i , conseqüentmen, el fenomen d'aglutinació en sang del qual hem parlat al principi. Algunes fins i tot poden produir la mort instantània en presència de quantitats infinitesimals en convertir els glòbuls vermells en coàguls que obstrueixen les artèries . És el cas de la ricina que contenen les llavors de castor ( Ricinus communis ) encara que afortunadament la majoria de les lectines de la nostra dieta no són tan perilloses.

I l'important és que cada grup sanguini reacciona de manera diferent davant d'elles . És a dir , hi ha lectines alimentàries - parlem sempre generalitzant - que són rebutjades per les persones d'un tipus de sang mentre no ocorre així amb altres per als quals fins i tot són beneficioses .

En suma , ingerir aliments que contenen lectines incompatibles amb el nostre grup sanguini pot ocasionar diverses malalties i impedir reduir el pes en cas de sobrepès o obesitat .

I com saber a quins aliments som intolerants ?

Doncs mitjançant un Test d'intolerància alimentària  o sotmetent-se al denominat Test de l' Iindicán . 

Es tracta d'una anàlisi que permet calcular l'eliminació a través de l'orina indicant , una substància del grup químic dels índole que s'elimina per mitjà dels excrements i l'orina quan l'aparell gastrointestinal i el fetge no aconsegueixen digerir les lectines de un aliment .
Com és obvi , quan algú consumeix aliments rics en lectines incompatibles amb el seu grup sanguini es constatarà una major eliminació de indicant en analitzar l'orina .
Per Peter D'Adamo , si el test dóna un valor de 0 o 1 no hi ha problema , si marca 2 o 3 hi ha algun problema i si la xifra arriba 3 o 4 la situació pot considerar crítica .

Aliments Beneficiosos , Neutres o Desaconsellats

En suma , Peter D'Adamo classifica els aliments en relació amb els quatre grups sanguinis en beneficiosos , neutres i desaconsellats .

 • Els primers són els que desenvolupen un paper nutricional òptim assegurant a més una activitat antioxidant , antimutágena i anticancerígena .Podríem dir que són " aliments medicinals " .
 • Els segons porten a terme un paper merament nutritiu .
 • I els tercers són els que contenen substàncies no digeribles per als individus d'un determinat grup sanguini causa de les seves lectines específiques perquè provoquen la reacció defensiva del sistema immune que els aglutina pugueu eliminar-los.


Característiques Generals del Tipus 0

Segons Peter D'Adamo les persones amb sang del tipus 0 presenten  sempre parlant en general un sistema immunitari potent i molt acti , tendència a una activitat tiroïdal lent , dificultat d'adaptació a noves condicions ambientals i nutricionals , benestar amb activitat física o esportiva regular i intensa i un aparell digestiu molt eficient capaç de metabolitzar dietes riques en proteïnes ( carns magres , peix i marisc). 

En general, les persones del tipus 0 han de:

1) Consumir fruites i verdures en abundància però reduir el consum de les crucíferes ( coliflor , cols de Brussel · les, cols ... ) i les hortalisses de la família de les solanàcies ( albergínies , patates , etc . ) Excepte els tomàquets

2) Consumir carns magres equilibrant aquesta aportació amb verdura . Han d'evitar però la carn de porc , els embotits , les carns en conserva i els aliments en salaó .

3) Consumir peix i marisc a excepció de pop , salmó fumat , arengades en salaó , caviar i peix gat així com el peix salat , assecat o en conserva .

4) Limitar o evitar el consum de llet , lactis , formatges i ous . Estan en canvi permesos la mantega , els formatges frescos magres i els formatges de soja .

5) Eliminar tot producte que contingui blat i limitar els que porten blat de moro i cereals .

6) Evitar les begudes gasoses , les cues i el cafè preferint el te .

7 ) Practicar alguna activitat física de forma regular . Els van millor els esports competitius que requereixen intens esforç físic .

8) En presència de problemes utilitzar productes fitoterapèutics o infusions de dent de lleó , menta , om, fucus , til · la, fenigrec , regalèssia , llúpol i rosa canina . I evitar les de equinàcia , àloe , bardana , genciana , barba de blat de moro o ruibarbre .

Cal afegir que els aliments que afavoreixen l'augment de pes en les persones del tipus 0 són el gluten del blat , el blat de moro , les mongetes , les llenties i les crucíferes ( cols , coliflor i cols de Brussel · les) . Per contra , afavoreixen la pèrdua de pes les algues marines , la sal iodada ( de forma molt moderada ) , els peixos i mariscs , la carn de fetge , els espinacs i el bròquil .

Característiques Generals del Tipus A

Les persones amb sang del tipus A presenten segons D' Adamo - parlant en general , insistim - un sistema immunitari vulnerable , una bona adaptació a condicions ambientals i nutritives estables , benestar amb una activitat física o esportiva relaxant , un aparell digestiu fràgil que tolera malament la carn , la farina de blat , la llet i els lactis , i al que li va millor una dieta vegetariana rica en cereals i llegums .

Les persones del tipus A haurien doncs:

1) Basar la seva dieta en el consum de fruita , cereals , llegums i verdures .

2) Consumir peix només en petites quantitats ( carpa , mer , bacallà , lluç , salmó , sardina , truita ) excloent els peixos plans com el llenguado i la palaia .

3) Limitar o evitar el consum de carn però evitant els embotits , les carns - especialment si estan en conserva -i els aliments salats o fumats ( embotits , carns en conserva , aliments en salaó ... ) .

4) Evitar el consum de llet i productes lactis . En canvi , la soja i els seus derivats li són particularment beneficiosos .

5) No consumir aliments precuinats .

6) Consumir de forma habitual llavors oleaginoses i fruits secs però evitant les nous brasileres i els pistatxos .

7 ) Reduir el consum de productes a base de farina de blat .

8) Practicar activitats físiques relaxants ( ioga , tai-txi , bicicleta , natació , excursions ... ) .

9 ) Utilitzar en cas de malestar productes fitoterapèutics o infusions de camamilla , card marià , equinàcia , valeriana , àloe , bardana i arç blanc però evitar la barba de blat de moro i el ruibarbre .

Cal afegir que els aliments que afavoreixen l'augment de pes en les persones del tipus A són les carns , els aliments lactis , les faves i l'excés de blat afavorint l'aprimament dels vegetals , els olis vegetals , la soja i la pinya .

Característiques Generals del Tipus B

Les persones amb sang del tipus B presenten segons D'Adamo un sistema immunitari actiu , facilitat d' adaptació ambiental i nutricional , benestar amb activitats físiques o esportives moderades i equilibrades , i un aparell digestiu eficient que li permet seguir una dieta variada i equilibrada amb llet i làctics però que posseeix poca tolerància als embotits , la carn de porc , el marisc , les llavors i els fruits secs.

Les normes generals a seguir per les persones del tipus B serien :

1) Portar una dieta variada i equilibrada .

2) Consumir abundants fruites i hortalisses de fulla verda .

3) Consumir carns magres però evitant les de pollastre i porc i els embotits .

4) Consumir peix però evitar els mariscs . No es recomanen les gambes , els crancs , la llagosta , els musclos , les ostres , les cloïsses , el pop , les anxoves , l'anguila i els cargols .

5) Consumir ous , llet i productes lactis ( és l'únic que els tolera bé) .

6) Limitar els productes a base de blat i blat de moro .

7 ) Limitar el consum de llavors i fruits secs.

8) Practicar activitats físiques moderades i equilibrades com els exercicis aeròbics , la bicicleta , la natació , el ioga o el tennis .

9 ) Utilitzar en cas de malestar productes fitoterapèutics o infusions de sàlvia , menta , ginseng , eleuterococo o regalèssia però evitar les de til · la, llúpol , ruibarbre , àloe , barba de blat de moro i fenigrec .

Pel que fa als aliments que afavoreixen l'augment de pes en les persones del tipus B són el blat de moro , les llenties , els cacauets , les llavors de sèsam , el blat i el blat sarraí afavorint l'aprimament dels vegetals de fulla verda , el te de pal dolç , la carn - especialment la de fetge -, els ous i els lactis .

Característiques Generals del Tipus AB

Les persones amb sang del tipus AB presenten segons D'Adamo un sistema immunitari vulnerable , facilitat d'adaptació a les condicions de vida modernes , benestar amb una activitat física o esportiva relaxant que exigeixi esforços moderats i un aparell digestiu fràgil que necessita una dieta mixta moderada i tolera malament les carns vermelles , la pasta , les mongetes i els fruits secs.

Les normes generals a seguir per les persones del tipus AB serien :

1) Limitar el consum de carns vermelles i evitar les carns en conserva o fumades i els embotits .

2) Consumir peix i marisc però evitant la llagosta , les gambes , els crancs , les ostres , les cloïsses , el pop , el llobarro , les anxoves i l'anguila .

3) Evitar el consum de productes a base de farina de blat i limitar el consum de pasta .

4) Consumir llet , lactis i formatges ... excepte quan en fer-ho hagi producció excessiva de moc amb afeccions de les vies altes respiratòries . En aquest cas s'han de suprimir .

5) Consumir fruites - especialment prunes , raïm , pinya i fruites del bosc - i hortalisses en abundància -sobretot tomàquet- .

6) Preferir els greixos vegetals- primant l'oli d'oliva - però evitar el vinagre .

7 ) Eliminar els adobats i el pebre .

8) Preferir les activitats físiques i esportives relaxants que exigeixin només esforços moderats .

9) En cas de malestar utilitzar productes fitoterapèutics o infusions de camamilla , card marià , equinàcia , eleuterococo , regalèssia o arç blanc però evitar les de til · la, llúpol , àloe , barba de blat de moro , alholva i ruibarbre .

Acabem comentant que els aliments que afavoreixen segons Peter D'Adamo l'augment de pes en les persones del tipus AB són les carns vermelles , el blat de moro , el blat , el blat sarraí , les mongetes , les mongetes i les llavors de sèsam mentre afavoreixen el aprimament les verdures , les algues marines , els peixos , els lactis , la pinya i el tofu .


Fins aquí un breu resum del que s'ha exposat pels D'Adamo. Només ens resta apuntar que al nostre parer la generalització proposta és massa àmplia i probablement no respongui a la realitat individual encara que sí pugui reflectir les "tendències " . D'altra banda , el Test indiquen permet saber si tenim problemes amb els aliments però no conèixer quins són concretament els que el nostre organisme rebutja activant les defenses del sistema immune . No obstant això , els tests d'intolerància o sensibilitat alimentària si els detecten pel que el més adequat és sotmetre a ells. Una possibilitat , per cert , a la qual hauria d'optar tota aquella persona a qui se li ha diagnosticat una malaltia autoimmune . És molt possible que millorin simplement eliminant els aliments als que el seu organisme reacciona amb virulència .

@lutxana

+ INFO

font:


ARTICLES RELACIONATS

Il · luminació LED : el camí cap a un futur més verd

La il · luminació Led

iluminación led de Nexia Iluminación led shopping Calzedonia / Barcelona foto by @luxtana

Un led ( de la sigla anglesa LED : Light - Emitting Diode : ' díode emissor de llum ', també ' díode lluminós') és un díode semiconductor que emet llum . S'usen com a indicadors en molts dispositius , i cada vegada amb molta més freqüència , en il · luminació . Presentat com un component electrònic el 1962, els primers LED emetien llum vermella de baixa intensitat , però els dispositius actuals emeten llum d'alta brillantor en l'espectre infraroig , visible i ultraviolada .

L'ús de la tecnologia Led en l'àmbit de la il · luminació (incloent la senyalització de trànsit) és moderat i és previsible que s'incrementi en el futur , ja que les seves prestacions són superiors a les de la llum incandescent i el llum fluorescent , des de diversos punts de vista.

La il · luminació LED presenta indubtables avantatges :

+ fiabilitat
+ Estalvi energètic 70-80 %
+ Major eficiència energètica
+ Major resistència a les vibracions
+ Rendiment lluminós elevat
+ Millor visió davant diverses circumstàncies d'il · luminació
+ Menor dissipació d'energia
+ Menor risc per al medi ambient
+ Capacitat per operar de forma intermitent de manera contínua
+ Resposta ràpida, etc .

Així mateix, amb LED es poden produir llums de diferents colors amb un rendiment lluminós elevat, a diferència de moltes de les làmpades utilitzades fins ara, que tenen filtres per aconseguir un efecte similar (el que suposa una reducció de la seva eficiència energètica ) .

iluminación led de Nexia Iluminación led  Hotel Plaza / Barcelona foto by @luxtana

Cal destacar també que diverses proves realitzades per importants empreses i organismes han conclòs que l'estalvi energètic varia entre el 70 i el 80 % respecte a la il · luminació tradicional que s'utilitza fins ara .

Tot això posa de manifest els nombrosos avantatges que els LED ofereixen en relació a l'enllumenat públic i la il · luminació de grans espais , i actualment , amb els nous avenços , per cobrir tot tipus d'usos i àrees de treball .

iluminación led de Nexia Iluminación led  Shop Jabones CCGran Via 2 / Barcelona foto by @luxtana

Els leds de llum blanca són un dels desenvolupaments més recents i poden considerar-se com un intent molt bé fonamentat per substituir els focus o bombetes actuals 
( làmpades incandescents ) per dispositius molt més avantatjosos .

En l'actualitat es disposa de tecnologia que consumeix el 92% menys que els llums incandescents d'ús domèstic comú i el 30 % menys que la majoria de les làmpades fluorescents , a més , aquests leds poden durar fins a 20 anys i suposar el 200 % menys d' costos totals de propietat si es comparen amb els llums o tubs fluorescents convencionals .

Aquestes característiques converteixen els leds de llum blanca en una alternativa molt prometedora per a la  il · luminació.

Il · luminació LED : el camí cap a un futur més verd 

Es una realitat: la iluminació LED està quedán-se el mercat de la tecnología de il.luminació. Els principals motius d'aquest canvi a la iluminació LED,  tant en el sector privat i públic, es déu a la millora dels sistemes de tecnologia, l'estalvi energètic i lareducció de la despessa econòminca.


La il · luminació LED és una solució revolucionària : suposa en tot cas una eficient il · luminació amb estalvi diferencial de costos i energia , cosa que la diferencia de forma transcendental d'altres tecnologies d'il · luminació convencional .

1 . Major eficiència energètica

El factor del cost de l'electricitat és cada vegada més rellevant per les recents pujades. Per posar un exemple , una ciutat es gasta en enllumenat aproximadament el 40% dels diners públics recaptats .

Mitjançant l'aplicació d'energia eficient d'il luminació LED aquest cost es pot reduir entre un 70% i un 90% i d'aquesta manera genera un destacable estalvi per a comunitats de propietaris , comunitats urbanes i governs locals , comercials , estatals, etc.

2 . Té una vida útil més llarga

L'esperança de vida del CFL és d'aproximadament 8.000 hores . Les bombetes incandescents de llum només tens unes 1.200 hores de vida . Però la tecnologia LED es caracteritza per una vida mitjana de 50.000 hores o més .

La il · luminació LED és una inversió que pot durar molts anys  i més de sostenibilitat; tant en l'àmbit privat, on també genera aquesta acció a les instal.lacions de negocis comercials, com a  espais públics

3 . Gran estalvi en el cost del manteniment

La il · luminació urbana es beneficia canviant a la il · luminació LED per l'estalvi que li suposa no haver de sufragar despeses en recanvis i manteniment d'il · luminació , gràcies al fet que la il · luminació LED , en ser de llarga vida , i no necessitar recanvi , suposa evitar aquestes despeses que sí que té la il · luminació convencional .

Per a grans superfícies , com Supermercats , és molt important evitar les despeses extra que suposa el manteniment de la il · luminació convencional .

4 . Ajuda a estalviar diners en les factures d'electricitat

La il · luminació LED consumeix menys energia ( watts ) per unitat de llum ( lumen ) . Això suposa una reducció en la factura d' electricitat: la il · luminació LED ofereix el 100 o fins i tot fins a 200 lúmens per watt .

Les bombetes de CFL , en comparació amb la il · luminació LED , consumeixen el doble de la quantitat de watts i les bombetes incandescents aproximadament 10 vegades més amb tan sols 18/20 lúmens per watts .

En l'àmbit privat aquest aspecte també suposa reduir significativament la factura d'electricitat .

Una bombeta de llum LED és així 50 vegades més eficient en vida útil i suposa d'un 70 % a un 80% més d'energia que una opció de lluminària incandescent tradicional .

Per a grans superfícies, com Supermercats , és molt important evitar les despeses extra que suposa el manteniment de la il · luminació convencional .

5 . No és una tecnologia tòxica

La il · luminació LED és també la solució disponible més ecològica al mercat , ja que no conté mercuri , substància que sí que tenen algunes llums convencionals i que és altament tòxic , un metall perjudicial per al medi ambient , per no ser biodegradable , i per a la teva salut personal .

Per contra, les llums LED no contenen materials tòxics i són 100 % reciclables .

El llarg lapse de temps de vida operacional abans esmentada també significa que una bombeta de llum LED pot estalviar material i la producció de 25 bombetes incandescents . Sens dubte , un gran pas cap a un futur més verd .

La sortida de calor de la il · luminació LED és molt més baixa , ja que no es reescalfa les bombetes , cosa que fa estalviar consum energètic i genera una llum més pura i neta .

La il · luminació LED allibera menys CO2 , òxids de sofre i residus nuclears .

30 bombetes incandescents alliberen aproximadament 2500 kg d'aquestes emissions a l'any. La il · luminació LED només genera aproximadament 200 kg anuals .

Tenint en compte les creixents amenaces de l'escalfament global i l'efecte de les emissions de CO2 al nostre planeta i la salut personal , la il luminació LED és ja la solució més verda d'il · luminació .


6 . És flexible en color i disseny


iluminación led de Nexia Iluminación led  Hotel Plaza / Barcelona foto by @luxtana

link photos report:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278083812294825.43234.265320526904487&type=3


La il · luminació LED es poden combinar fàcilment en les formes i dissenys que desitgi, amb la finalitat de produir solucions altament eficients per a l'enllumenat privada i comercial .

La il · luminació LED que es compon per productes individuals es poden regular en llum , color i distribució , i poden ser molt flexibles a controlar i ajustar bé a través de temporitzadors i / o controls a distància, i fins i tot a través d'Internet o de la WLAN .

Un bon disseny en una instal · lació d'il · luminació LED aconseguirà segur efectes que diferenciaran el teu espai de forma genial .

La il · luminació influeix en la vista i també en l'estat d'ànim i la ment de les persones.

La il · luminació LED ja està sent utilitzada en els avions per permetre més retards en els patrons naturals del somni , i en centres d'estudi on s'ha demostrat que una il · luminació correcta millora la capacitat d'aprenentatge dels estudiants , actualment fins i tot s'està utilitzant per plantacions en investigacions de la NASA .


Sens dubte , la il luminació LED és el camí cap a un futur més verd . ¿ Convencid@?

+ info:
*Articles creats per a blog especialitzat en Il.luminació Led en 3 idiomes (anglès, francés i castellà).
http://www.blog.nexia.es/2012/11/la-iluminacion-led.html
http://www.blog.nexia.es/2013/04/6-razones-para-elegir-bombillas-de.html
http://www.blog.nexia.es/2013/01/iluminacion-led-para-plantas-ahora-en.html
http://www.blog.nexia.es/2013/04/ilumina-y-decora-tujardin-con-luces-led.html
http://www.blog.nexia.es/2013/03/iluminacion-led-caracteristicas.html
http://www.blog.nexia.es/2012/12/casadecor-barcelona-2012-nexia.html

@lutxana
escrits, articles, continguts, guió, copy creatiu, naming (noms de marca i producte), etc
www.lutxana.org