Il · luminació LED : el camí cap a un futur més verd

La il · luminació Led

iluminación led de Nexia Iluminación led shopping Calzedonia / Barcelona foto by @luxtana

Un led ( de la sigla anglesa LED : Light - Emitting Diode : ' díode emissor de llum ', també ' díode lluminós') és un díode semiconductor que emet llum . S'usen com a indicadors en molts dispositius , i cada vegada amb molta més freqüència , en il · luminació . Presentat com un component electrònic el 1962, els primers LED emetien llum vermella de baixa intensitat , però els dispositius actuals emeten llum d'alta brillantor en l'espectre infraroig , visible i ultraviolada .

L'ús de la tecnologia Led en l'àmbit de la il · luminació (incloent la senyalització de trànsit) és moderat i és previsible que s'incrementi en el futur , ja que les seves prestacions són superiors a les de la llum incandescent i el llum fluorescent , des de diversos punts de vista.

La il · luminació LED presenta indubtables avantatges :

+ fiabilitat
+ Estalvi energètic 70-80 %
+ Major eficiència energètica
+ Major resistència a les vibracions
+ Rendiment lluminós elevat
+ Millor visió davant diverses circumstàncies d'il · luminació
+ Menor dissipació d'energia
+ Menor risc per al medi ambient
+ Capacitat per operar de forma intermitent de manera contínua
+ Resposta ràpida, etc .

Així mateix, amb LED es poden produir llums de diferents colors amb un rendiment lluminós elevat, a diferència de moltes de les làmpades utilitzades fins ara, que tenen filtres per aconseguir un efecte similar (el que suposa una reducció de la seva eficiència energètica ) .

iluminación led de Nexia Iluminación led  Hotel Plaza / Barcelona foto by @luxtana

Cal destacar també que diverses proves realitzades per importants empreses i organismes han conclòs que l'estalvi energètic varia entre el 70 i el 80 % respecte a la il · luminació tradicional que s'utilitza fins ara .

Tot això posa de manifest els nombrosos avantatges que els LED ofereixen en relació a l'enllumenat públic i la il · luminació de grans espais , i actualment , amb els nous avenços , per cobrir tot tipus d'usos i àrees de treball .

iluminación led de Nexia Iluminación led  Shop Jabones CCGran Via 2 / Barcelona foto by @luxtana

Els leds de llum blanca són un dels desenvolupaments més recents i poden considerar-se com un intent molt bé fonamentat per substituir els focus o bombetes actuals 
( làmpades incandescents ) per dispositius molt més avantatjosos .

En l'actualitat es disposa de tecnologia que consumeix el 92% menys que els llums incandescents d'ús domèstic comú i el 30 % menys que la majoria de les làmpades fluorescents , a més , aquests leds poden durar fins a 20 anys i suposar el 200 % menys d' costos totals de propietat si es comparen amb els llums o tubs fluorescents convencionals .

Aquestes característiques converteixen els leds de llum blanca en una alternativa molt prometedora per a la  il · luminació.

Il · luminació LED : el camí cap a un futur més verd 

Es una realitat: la iluminació LED està quedán-se el mercat de la tecnología de il.luminació. Els principals motius d'aquest canvi a la iluminació LED,  tant en el sector privat i públic, es déu a la millora dels sistemes de tecnologia, l'estalvi energètic i lareducció de la despessa econòminca.


La il · luminació LED és una solució revolucionària : suposa en tot cas una eficient il · luminació amb estalvi diferencial de costos i energia , cosa que la diferencia de forma transcendental d'altres tecnologies d'il · luminació convencional .

1 . Major eficiència energètica

El factor del cost de l'electricitat és cada vegada més rellevant per les recents pujades. Per posar un exemple , una ciutat es gasta en enllumenat aproximadament el 40% dels diners públics recaptats .

Mitjançant l'aplicació d'energia eficient d'il luminació LED aquest cost es pot reduir entre un 70% i un 90% i d'aquesta manera genera un destacable estalvi per a comunitats de propietaris , comunitats urbanes i governs locals , comercials , estatals, etc.

2 . Té una vida útil més llarga

L'esperança de vida del CFL és d'aproximadament 8.000 hores . Les bombetes incandescents de llum només tens unes 1.200 hores de vida . Però la tecnologia LED es caracteritza per una vida mitjana de 50.000 hores o més .

La il · luminació LED és una inversió que pot durar molts anys  i més de sostenibilitat; tant en l'àmbit privat, on també genera aquesta acció a les instal.lacions de negocis comercials, com a  espais públics

3 . Gran estalvi en el cost del manteniment

La il · luminació urbana es beneficia canviant a la il · luminació LED per l'estalvi que li suposa no haver de sufragar despeses en recanvis i manteniment d'il · luminació , gràcies al fet que la il · luminació LED , en ser de llarga vida , i no necessitar recanvi , suposa evitar aquestes despeses que sí que té la il · luminació convencional .

Per a grans superfícies , com Supermercats , és molt important evitar les despeses extra que suposa el manteniment de la il · luminació convencional .

4 . Ajuda a estalviar diners en les factures d'electricitat

La il · luminació LED consumeix menys energia ( watts ) per unitat de llum ( lumen ) . Això suposa una reducció en la factura d' electricitat: la il · luminació LED ofereix el 100 o fins i tot fins a 200 lúmens per watt .

Les bombetes de CFL , en comparació amb la il · luminació LED , consumeixen el doble de la quantitat de watts i les bombetes incandescents aproximadament 10 vegades més amb tan sols 18/20 lúmens per watts .

En l'àmbit privat aquest aspecte també suposa reduir significativament la factura d'electricitat .

Una bombeta de llum LED és així 50 vegades més eficient en vida útil i suposa d'un 70 % a un 80% més d'energia que una opció de lluminària incandescent tradicional .

Per a grans superfícies, com Supermercats , és molt important evitar les despeses extra que suposa el manteniment de la il · luminació convencional .

5 . No és una tecnologia tòxica

La il · luminació LED és també la solució disponible més ecològica al mercat , ja que no conté mercuri , substància que sí que tenen algunes llums convencionals i que és altament tòxic , un metall perjudicial per al medi ambient , per no ser biodegradable , i per a la teva salut personal .

Per contra, les llums LED no contenen materials tòxics i són 100 % reciclables .

El llarg lapse de temps de vida operacional abans esmentada també significa que una bombeta de llum LED pot estalviar material i la producció de 25 bombetes incandescents . Sens dubte , un gran pas cap a un futur més verd .

La sortida de calor de la il · luminació LED és molt més baixa , ja que no es reescalfa les bombetes , cosa que fa estalviar consum energètic i genera una llum més pura i neta .

La il · luminació LED allibera menys CO2 , òxids de sofre i residus nuclears .

30 bombetes incandescents alliberen aproximadament 2500 kg d'aquestes emissions a l'any. La il · luminació LED només genera aproximadament 200 kg anuals .

Tenint en compte les creixents amenaces de l'escalfament global i l'efecte de les emissions de CO2 al nostre planeta i la salut personal , la il luminació LED és ja la solució més verda d'il · luminació .


6 . És flexible en color i disseny


iluminación led de Nexia Iluminación led  Hotel Plaza / Barcelona foto by @luxtana

link photos report:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278083812294825.43234.265320526904487&type=3


La il · luminació LED es poden combinar fàcilment en les formes i dissenys que desitgi, amb la finalitat de produir solucions altament eficients per a l'enllumenat privada i comercial .

La il · luminació LED que es compon per productes individuals es poden regular en llum , color i distribució , i poden ser molt flexibles a controlar i ajustar bé a través de temporitzadors i / o controls a distància, i fins i tot a través d'Internet o de la WLAN .

Un bon disseny en una instal · lació d'il · luminació LED aconseguirà segur efectes que diferenciaran el teu espai de forma genial .

La il · luminació influeix en la vista i també en l'estat d'ànim i la ment de les persones.

La il · luminació LED ja està sent utilitzada en els avions per permetre més retards en els patrons naturals del somni , i en centres d'estudi on s'ha demostrat que una il · luminació correcta millora la capacitat d'aprenentatge dels estudiants , actualment fins i tot s'està utilitzant per plantacions en investigacions de la NASA .


Sens dubte , la il luminació LED és el camí cap a un futur més verd . ¿ Convencid@?

+ info:
*Articles creats per a blog especialitzat en Il.luminació Led en 3 idiomes (anglès, francés i castellà).
http://www.blog.nexia.es/2012/11/la-iluminacion-led.html
http://www.blog.nexia.es/2013/04/6-razones-para-elegir-bombillas-de.html
http://www.blog.nexia.es/2013/01/iluminacion-led-para-plantas-ahora-en.html
http://www.blog.nexia.es/2013/04/ilumina-y-decora-tujardin-con-luces-led.html
http://www.blog.nexia.es/2013/03/iluminacion-led-caracteristicas.html
http://www.blog.nexia.es/2012/12/casadecor-barcelona-2012-nexia.html

@lutxana
escrits, articles, continguts, guió, copy creatiu, naming (noms de marca i producte), etc
www.lutxana.org