Responsabilitat social corporativa 3.0En el record queden catàstrofes com la del parc de Doñada del 1998 , l'últim recó salvatge d'Europa. Una riada tòxica de pirita verinosa de vertits fruit de la trencada d'una pressa de les antigues mines de la zona,  no va ser be resolta ni per la empresa sueca causant de l'accident i les irresponsables Institucions Públiques.

Primer sempre cal tenir un Pla d'acció en cas de crisi, que prevengui tots els casos possibles d'emergència, sempre anteriorment a la planificació de qualsevol empresa i/o negoci.

Segons si succeïx un accident la comunicació transparent i constant sempre és clau per gestionar la situació i evitar en tot cas perdre la reputació i la credibilitat de les entitats implicades.

Així en el cas que ocorri alguna emergència sempre s'ha d'actuar amb transparència, recorrent a experts del tema en qüestió, crear vincles amb associacions i ONG relacionades amb el tema, locals i globals, implicar i resoldre el problema amb les Institucions Públiques i a tos els públics.

Així haurem de fer un Pla d'acció per resoldre el tema ajudats d'experts i de tots el públics implicats, fer notes de premsa, rodes de premsa, anuncis demanat sempre disculpes i explicant tota la bateria de mesures que s'aplicaran per millorar en tot el possible les circumstàncies. Que quedi clar que es pot tenir un error, però que es fa càrreg i responsable.

S'haurà de tenir un portaveu expert per parlar i representar la entitat, donant una imatge humana i propera i a més responsable del cas.

Mai s'ha de mentir o intentar ocultar dades o coses, perquè sempre pot sortir i destruir-nos. El pitjor cas d'aquesta mena el va produïr Enron amb el pitjor frau financer comès a nivell mundial.

Les empreses cada cop interioritzen la Responsabilitat Social Corporativa: reaccionen en vers dels seus beneficis, ja que ha crescut la consciència humana i social per millorar el medi ambient i ser més conscient socialment entre les persones.

Més val invertir amb temps que no després trobar-te amb el super problema de cop. 
Més val apagar una flama que voler apagar un foc.

El públic penalitza sempre i molt la falta de informació, la mentida i la imprudencia o manca de responsabilitat per part de les empreses i entitats implicades en qualsevol cas d'accident.

El cas de les vaques boges es va escapar de les mans i va causar la mort de persones. Els pinsos transgènics desenvolupen en les vaques malalties que encomanen a les persones que en mengen.

Va ser un gran trasbals esdevingut arrel de manca de responsabilitat que han provocat moltes mesures sanitàries i que moltes granjes es tornessin ecològiques; a països en desenvolupament com la Xina i Llatinoamèrica encara hi sorgeixen casos.

La reputació de marca finalment és un valor secundari per sota de la consciència i la responsabilitat amb la societat, així ara la Responsabilitat Social Corporativa ja es dedica a fer negoci plantejant des de cero un benefici i millora a la societat.

Generar negoci de manera ètica a través de la nostra acció amb responsabilitat,  amb transparència, amb comunicació interna i externa fluida, amb bon gobern de les entitats, els beneficis vindran després segur  si fem les coses be.

Actualment la classe directiva cada vegada és més conscient gràcies a que els càrregs cada vegada més estan ocupats per persones preparades i no per "fills" o "familiars", hereus de mala gestió autoritatista i dictatorial de les empreses rústiques.

Les empreses són col·lectius de persones, i s'han d'aplicar mesures i una política continuada  de RRHH humanes, tractant be a la gent, motivant, promovent les bones maneres i així creant en els propis treballadors els primers prescriptors i clients de la mateixa empresa. Si s'expliquen be les coses les persones sempre ho poden entrendre.

Finalment s'han de minimitzar els riscos amb el medi ambient, en qualsevol sector i model d'empresa.

Les empreses sempre fan coses que funcionen, si no funcionen be es canvien. Fer Responsabilitat Social Corporativa funciona, genera beneficis socials i econòmics per les entitats i per això és garantia de futur i millor dit, de bon futur.

És important que les empreses de primer nivell donin exemple en aquesta via i facin les coses be.

Sempre es recorda més la patinada, que tot lo bo aportat, així es juga amb el prestigi, amb la imatge de la marca, empresa, que segons una mala gestió de crisis o no tenir en compte la Responsabilitat Social Corporativa pot crear conseqüències fatals.
Una crisi mal portada a una empresa pot acabar amb la entitat.

Treballar amb l'entorn siguent més responsables sempre ens aportarà benefici.

El llibre verd de la UE és la base del plantejament de que les empreses han de crear benefici econòmic però no a qualsevol preu.

Les persones s'han de comprometre amb la societat i al el món. I les empreses són persones. 

Cada vegada s'opta més per crear valor del conjunt de la societat amb productes i serveis que millorin l'entorn amb millor qualitat i consciència. Són ja base inseparable de qualsevol filosofia d'empresa.


Com l'exemple dels Free Business actualment i des de fa un temps és el model de negoci que sol tenir més èxit és el Free Business estil Google, Facebook, Mailchimp, Twitter, etc: iniciatives que generen valor sense cost en l'usuari final.
I si la beguda dels bars la paguessin les marques o l'ajuntament només per generar activitat a la ciutat, cosa que promou la creativitat, la socialització i segur la creació de noves idees que generarien valor, ocupació i benestar col · lectiu?

També la de cercar nínxols de negoci des de la perspectiva social i de la millora del món, com la filosfia de L'Oceà Blau amb es creen empreses, associacions, ONG's, amb l'objectiu de generar benefici a la societat, que de ben segur després els reporta benefici econòmic.

Tot és del color del mirall en el que ens mirem.

Wilcox creu que la RSC ha de traspassar tots els membres de l'empresa. Que s'ha de fer una política d'empresa activa i conscient amb l'entorn i aquesta filosofia ha de ser part integral de l'estratègia empresarial, interioritzant aquestes pràctiques basades en valors implicatius de les organitzacions en tot el seu conjunt.

És un bon model la campanya de Balay mostrant el bon tractament que reben els treballadors i el seu compromís amb ells per part de l'empresa, per què la publicitat tradicional està morta i no genera comunicació emocional, de valor i d'interés pel públic objectiu final.

*

Si el nostre missatge és diferent i original els públics ens escoltaran.

S'ha d'implementar la RSC a tots els departaments de l'empresa i després comunicar-ho. Fer-ho be i fer-ho saber.

Així amb nous continguts comunicatius destacaran i donaran prestigi a la marca.

Quan fem una aposta en RSC ens l'hem de creure. Qualsevol feina que fem ens l'hem de creure, sempre s'ha de tenir clara la idea per transmetre be.


+ info:

Llibre Verd de la UE

United Nation Global Compact
10 principis fonamentals en RSC de les empreses

@luxtana