Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de enero, 2014

LA MEDIACIÓ EN EL CONFLICTE

És necessaria quan:
Els sentiments de les parts són intensos i impedeixen un acord La comunicació (en qualitat i qualitat) és mediocre Les percepcions errònies i estereotips entorpeixen bescanvis productius Es repeteixen comportament negatius Hi ha desacord sobre la informació: Què es important? Com s’obté? Com s’avaluarà? 
 Avantatges:


És meu breu i econòmica que els processos judicials Facilita la comunicació i la presa de decisions És flexible Promou acords creatius i la gènesi d’idees innovadores Redueix tensions emocionals És voluntària Afavoreix vincles i sentit de responsabilitat Estimula complir els compromisos acordats  Models de mediació
Model transformatiu (Bush i Folger, 1984) 
El seu objectiu és que les persones canviïn per millorar.  Posa l’accent en dos aspectes:  Revalorització: cadascú compren millor la situació, metes i interessos —més consciència. Reconeixement: de l’altre en tota la seva extensió 
Model de Carnevale (1986) Es basa en la importància atorgada a que les p…

procés de negociació en un conflicte

La negociació és gestionar o resoldre un conflicte quan les parts volen continuar la relació de bescanvi. 

Tipus de gestió 

Individualitzada:Atacar a l’adversari fins que es doblegui, acceptar les propostes de l’adversari, negociant tàcitament Conjunta: sense recórrer a una tercera part.  Aquesta és, pròpiament, la negociació Característiques de la negociació:
Dues (o més) parts implicades, amb cert grau  d’independència  Conflicte d’interessos subjacent  Relació de poder entre les parts  Voluntat d’arribar a un acord  Procés sistemàtic d’ofertes i contraofertes  Té aspectes tangibles (beneficis econòmics) i intangibles (aspectes psicològics i socials)  Fases de la negociació
1. Preparació Requereix planificar bé: Diagnòstic previ de la situació conflictiva Metes i objectius Possibles concessions Estratègies i tàctiques Alternatives davant potencials trencaments  2. Antagonisme Funcions:  Salvar la imatge de qui negocia davant els seus Ajudar a clarificar metes Tantejar el forçar a l’altre par…

Com detectar i crear un conflicte

Condicions per a que el conflicte tingui èxit
Estratègies per estimular el conflicte
Optimitzar el rendiment mitjançant el conflicte

Condicions per a que el conflicte tingui èxit

Tipus de conflicte                Nivell de tensió          Interde- pendèn- cia metes

Orientat a les tasques            Baix                              Positiva

Relacional                             Mig                              Negativa

                                            Alt

Nivell de tensió 
Baix:  Inactivitat, manca de la informació, baixa execució. No es  percep que s’hagi d’actuar de forma ràpida i determinant. 
Mig:  Les parts cerquen i integren més informació, consideren més alternatives i aposten més activament per una solució.  És el més adequat. 
Alt:  Es redueix la capacitat de percebre, processar i avaluar informació; hi ha més interaccions defensives i agressives. Sovint condueix a conseqüències menys eficaces o destructives. 
Crear i expandir els assumptes del conflicte: Prestar atenció…

Altruisme

L’Altruisme Comportament prosocial >>> Comportament d’ajuda  >>> Altruisme *modalitat de l’ajuda (cost) per a algú sense expectativa de benefici personal.
Perquè ajudem? “Efecte Genovesse” (Kitty Genovesse) > mort atracada a ple dia al mig del carrer anys 60, ningú l’ajuda. Molt rebombori >> Estudi del comportamentl prosocial. La gent no va voler ajudar.  > Sociòlegs: quina societat és aquesta?  > Psicòlegs: interès per investigar.
6 respostes:
1. Biologicista. Invariància entre espècies Mutualisme: cooperar beneficia a ambdues parts; a qui traeix li va pitjor Selecció per parentesc (nepotisme): la cooperació envers els nostres afavoreix la propagació dels nostres gens.
2. Economicista: ens surt a compte.  Etapes: Activació fisiològica com a resposta empàtica Avaluació de les conseqüències:

Atracció interpersonal

Atracció interpersonal Claus i tàctiques per afavorir relacions positives entre persones.
Psicologia clinica: caracteristiques de les 2 persones      > tipus de relació que es construeix entre 2 persones.
Psicologia social:
Teoria “Model Triangular de l’amor”:
Escala 45> 3 factors > no és un test de diagnòstic. + puntuació: interpretar. + patró de resposta similar. > fins a quin punt serveix per a l’ambit negocis i mkt?
+ Parella + Ideal del parella  > Escala triangular del amor
*excusa per verbalitzar >> psicòleg.
Triangle de l’amor:
1. Intimitat Sentiments que promouen la proximitat, els vincles, la seguretat, la confiança.
2. Passió Romanç, atracció física, comunicació sexual: entusiasme, i interès (negocis).