Estils d'actitud davant els conflictes


Estils d'actitud davant els conflictes
  1. L’estil passiu. Quins avantatges i inconvenients en té? 
L'estil passiu de no reaccionar en situacions contraries a la persona funciona, és positiu si les necessitats són més importants en aquell moment, i si la passivitat pot esdevenir algun efecte en el futur que li interessi. Tanmateix la no acció davant aquestes situacions al llarg del temps por causar una insatisfacció en la persona que la frustrarà i si no reacciona no aconseguirà el que vol o comunicar-se correctament amb la resta de les persones.

Exemple: Si ets becari a una empresa de publicitat i et demanen fer feines professionals, no pots dir que no, perquè potser aquesta empresa et pot contractar en el futur. L'estil passiu et reportarà sempre beneficis en aquests casos, però en algun moment, si al llarg del temps no reps la resposta volguda, caldrà reaccionar.
  1. L’estil agressiu. Quins avantatges i inconvenients té? 
L'estil agressiu funciona moltes vegades més alhora de tenir una actitud proactiva i ferma amb les necessitats i desitjos professionals, s'ha d'intentar tenir clars els objectius i expressar-los sempre que es pugui, amb un tarannà positiu sempre. Els inconvenients que poden sorgir en una feina són que et crei una imatge massa radical i poc dominable, cosa que generalment a les persones directives o amb poder no els sol interessar gaire en general, normalment prefereixen gent més manipulable.

Exemple: Si a una feina et demanen fer una cosa d'una determinada manera que saps que no és correcte professionalment, com un cartell, i saps que els colors que han decidit no són els adeqüats, hauras sempre de intentar explicar be aquets coneixements  a la resta de l'equip o caps, fent-los reaccionar abans de cometre algun error, i dels riscos que es juguen. Si no fas servir l'estil agressiu pot ser que no escoltin la teva proposta, ja que potser no saben alguns aspectes tècnics que els caldrien per fer la feina de manera adequada, i dons serà la manera d'actuar.
D'altre banda expressar la teva idea de manera massa agressiva pot crear-te conflictes igualment, i sempre s'ha d'intentar mantenir un to positiu i crear un debat d'alternatives.

  1. L’estil manipulador. Quins avantatges i inconvenients en té? 
Aquest estil és el més lògic per portar fer servir, ja que habitualment a les empreses, els caps solen dir el que vols sentir, sobretot al principi, i després es veu la realitat, que pot ser molt diferent. Així veure i coneixer be primerament l'entorn, el grup, i com es desenvolupa, és positiu per adoptar l'estil de conducta que encaixi i t'ajudi a treure'n més profit. D'altra banda aquest és un estil molt cansat, per al que cal molta concentració, sobretot si no et deixa ser tal com ets, però moltes vegades és necessari.

Exemple: Una persona homosexual a una empresa pot entrar i voler dir la seva preferència de manera natural, però actualment encara hi ha moltes persones i sobretot empreses, que no volen o els agrada que aquest aspecte quedi molt a la vista, i per tant la persona haurà de dur a terme una fórmula d'estil manipulador per poder encaixar a l'empresa. 
El ideal seria que aquesta persona busqués una empresa on pogués expressar-se lliurement i obertament, perque així se sentiria més còmode i de ben segur que estaria molt més motivat i seria més productiu.

  1. L’estil assertiu. Quins avantatges i inconvenients en té? 
Aquesta formula és la manera adequada i correcte d'anar per la vida: escoltar bé a les persones, al grup, saber participar, generar bon clima de comunicació, saber centrar-se en cercar l'arrel dels problemes, per després buscar sol.lucions del gust del conjunt. Mostrar-se cada persona tal com és, lliure, i poder compartir de manera positiva idees, millores, etc, seria l'ideal als equips de treball. Les avantatges que comporta és una expressió real de les persones, dels seus punts forts i febles, cosa que ajuda a esdevenir un grup de forma molt més natural, motivat i productiu, ja que la naturalitat genera confiança real, i tanmateix un ambient cordial i positiu de treball.

Els inconvenients que poden sorgir serien per als caps d'una empresa de manera de funcionar antiga i jeràrquica, on el grup de treballadors podria generar tanta confiança entre ells, que podrien ajuntar-se per reclamar millores laborals, etc. Per a la persona també li pot ocasionar problemes si ella actúa amb aquest estil de veritat i els altres companys no.

Exemple: A una empresa on la majoria dels treballadors estan contractats en règim de becaris, menys els directius i caps, pot crear un grup entre els becaris, on entre ells es generi un clima assertiu i positiu, pel fet d'estar en la mateixa situació precària de treball, i moltes vegades per ser del mateix sector laboral, i que són dels que al final depèn el treball diari de l'empresa; i poden crear un ambient de treball molt bo entre ells, però també poden ajuntar-se per reclamar millores laborals.
  1. De quina manera podem treure el màxim profit de l’assertivitat en una mediació?
L'estil assertiu por servir a la persona com a estil natural de conducta de manera més adequada per generar una actitud activa i inclusiva, expressant de manera clara les teves necessitats i idees, tenint sempre en compte les persones i intentant sempre millorar qualsevol situació pròpia i en grup. A la llarga és l'estil més adient per mostrar-se i generar un bon clima i comunicació en qualsevol àmbit de la vida. Així aquest model pot esdevenir que la resta de persones també vulguin seguir aquest estil, per ser més transparent, positiu i beneficiós per a tothom. D'altra banda pot ser l'oportunitat d'altres persones menys positives per crear-te conflictes.
Sent assertius no vol dir aconseguir tots els nostres objectius, però sí que tindrem més probabilitats de relacionar-nos d’una manera més satisfactòria amb els altres.
S'ha de tenir en compte però que allà on hi ha més emoció, on personalment ens podem veure més afectats, podem trobar més fàcilment conflicte, i dons ser més complicat aplicar l'estil assertiu, però que és tanmateix la millor formula per generar bona comunicació entre les persones i que a mig i llarg temps de ben segur genera la confiança adequada i propicia per resoldre qualsevol situació i conflicte que pugui sorgir a la vida i a la feina.

Exemple: A la feina et poden demanar fer un projecte amb el qual no et sents a gust perquè té connotacions negatives per a les dones, una campanya d'un anunci d'una rentadora on surt només una dona rentant, cosa que genera més desigualtat per a les dones.
En aquest cas hauries de proposar idees per crear una campanya on s'inclogués també una figura masculina fent la mateixa tasca, per exemple, i així no crear conflictes personals ni de cara a la societat. Al plantejar l'alternativa positiva s'haurà d'exposar bé i comunicar així tots els perquès i contraposar-los adequadament, per què els caps i el grup ho entenguin de manera positiva.


@lutxana 
apunts de Jose Vicente Pestana