Atracció interpersonal

Atracció interpersonal
Claus i tàctiques per afavorir relacions positives entre persones.

 • Psicologia clinica: caracteristiques de les 2 persones
     > tipus de relació que es construeix entre 2 persones.

 • Psicologia social:

Teoria “Model Triangular de l’amor”:

Escala 45> 3 factors > no és un test de diagnòstic.
+ puntuació: interpretar.
+ patró de resposta similar.
> fins a quin punt serveix per a l’ambit negocis i mkt?

+ Parella + Ideal del parella  > Escala triangular del amor

*excusa per verbalitzar >> psicòleg.

Triangle de l’amor:

1. Intimitat
Sentiments que promouen la proximitat, els vincles, la seguretat, la confiança.

2. Passió
Romanç, atracció física, comunicació sexual: entusiasme, i interès (negocis).

3. Decisió / compromís.
Assumir que s’estima a l’altre i invertir per mantenir l’amor.                                                                      Intimitat

Amor romàntic                                         Amor consumat                            Amor amigable
Passió                                                                                                       Decisió / CompromísTipus d’amor     /    Intimitat     /    Passió     / Compromís

No amor                     -                    -                     -
Apreci                        +                     -                     -
Amor passió             -                      +                    -
Caprici
Amor buit (avis)          -                      -                     +
Amor romàntic         +                     +                     -
Amor amistat              +                    -                      +
Amout fatu / neci     -                      +                     +
Amor consumat         +                    +                     +

*Taxonomia matrimoni: origen econòmic, utilitat per negociar i prendre decisions.

Utilitat: marge que tens per negociar. Escriure i articular sensacions: evaluar i millorar punts febles i aprofitar be els punts forts.
(persones sense patologies)

1. Què ens fa atractius?

1. Feminització rostre: dolçor, mirada, actitud, tendresa.
> Calidessa > fiabilitat i confiança, interès i intimitat.

2. Joventut, prim, diners:
> Vitalitat, atractiu: salut i reproducció (cos).

> Estatus - recursos: posició social i solvència.

3. Honestitat.
Les persones atractives es valoren com:
+ Més o menys adaptat ( no perturbat)

+ Facilitat per trobar feina.

+ Feliç, més èxit, millor personalitat.

+ Millor tractades per un jurat o qualificació de treballs.

*Si li agrades a algú voldrà que et vagi be i no et farà res dolent.

2. Com s’afavoreix l’atracció? (el roce hace el cariño)

1. Proximitat: veí, company de pis, feina, etc.
*Física: indicador que genera atracció interpersonal.

 • Familiaritat: una exposició repetida argumenta el grau de simpatia.
ex) cançó de l’estiu. l’acabes ballant de tant escoltar-la t’agrada.

 • Disponibilitat: es requereix poc esforç i hi ha recompensa.
Esperança d’una interacció contínua.

2. Reciprocitat: en especial, elogi d’un extrany (no pilota) exclusivitat.

3. Semblança percebuda d’actituds: ténen actituds similars, en comú.
ex) exclusiu i igual, petit grup de futbol.

3. Què afavoreix l’atracció?

3.1. Teories del reforç

Ens agrada algú segons l’associem amb sentiments positius (associats a recompenses).
Avaluem a algú si ens desperta sentiments positius.
Cerquem el plaer i evitem el dolor (càstigs).

 • Esforços per ser semblants:
           Apareamiento concordante, ex) cine del mateix tipus.

 • Una personalitat càlida i amigable ( apreci amb reciprocitat).
           Obertura a l’experiència.

 • Auto revelació: com a indicador de confiança (segons context)
          > equilibri relació.

3.2. Teories econòmiques (bescanvi social, equitat)
*Evolució de les teories del reforç. Dues persones mínim.

 • Sis tipus de recompensa: bens, informació, amor, diners, serveis i estatus.  El seu valor depèn de qui les atorga.

 • Estratègia minimax: intentem minimitzar els costos i augmentar els beneficis.

 • Nivell de comparació: cadascú te un estàndard (variable) a partir del que jutgem les nostres relacions.

 • Procurem que hi hagi equitat: distribució de recursos en funció de la contribució de cadascú.

* En cas contrati sentim angoixa i, a continuació, canviem la nostra aportació (o percepció sobre la mateixa).

Procés d’atracció >> Per generar atracció “bella”: atracció interpersonal.

+ Potenciar atractiu
+ Clima de confiança (me la trobaré més vegades).
+ Autorevelació
+ Reciprocitat
> Somriure: com si la conegués de tota la vida.
Bellesa + atractiu essencial màgic

4 Com s’explica que hi hagi atracció?
 • Reforç
 • Termes econòmiques : inverteixes i obtens (equilibri 50%) > percepció de guany
 • Compromís es manté

5. Perquè mantenim les relacions?
Degut a un compromís (desig de continuar una relació) que inclou:

 • Dedicació personal:
Atracció envers l’altre i la nostra relació amb aquesta persona.

 • Compromís moral:
Sentit d’obligació i responsabilitat, vinculat als nostres valors.

 • Compromís per restricció:
Deixar la relació implica pèrdues.6. Trencament de relacions: causa, curs i procés.
Factors que anuncien un trencament:
 • Una nova vida sembla ser la solució.
 • Hi ha persones alternatives.
 • Es tenen expectatives de fracàs.
 • No hi ha compromís.

Com es procedeix:
> Posició passiva:
 • Mostrar lleialtat (esperant que tot millori) o
 • Desatenció i abandonament (augment deteriorament de la relació).

> Posició activa:
 • Expressar-se (treballar per millorar la relació)
 • Retirar-se (finalitzar la relació).

Model de dissolució de la relació (Duck, 1988, 1998):

1. Fase intrapsíquica: introspecció amb poca demostració externa. Pressió de l’altre i possible cerca d’un tercer

2. Fase diàdica: conversa (o discussió) dels problemes entre les persones afectades

3. Fase social: fer públic el final, tractant de negociar amb el entorn i cercar recolzament

4. Fase de dol final: divisió de béns. Atribució post-mortem. Inici d’activitats compensatòries

-----

@lutxana