Altruisme

L’Altruisme
Comportament prosocial >>> Comportament d’ajuda  >>> Altruisme
*modalitat de l’ajuda (cost) per a algú sense expectativa de benefici personal.

Perquè ajudem?
“Efecte Genovesse” (Kitty Genovesse) > mort atracada a ple dia al mig del carrer anys 60, ningú l’ajuda. Molt rebombori >> Estudi del comportamentl prosocial. La gent no va voler ajudar. 
> Sociòlegs: quina societat és aquesta? 
> Psicòlegs: interès per investigar.

6 respostes:

1. Biologicista.
Invariància entre espècies
 • Mutualisme: cooperar beneficia a ambdues parts; a qui traeix li va pitjor
 • Selecció per parentesc (nepotisme): la cooperació envers els nostres afavoreix la propagació dels nostres gens.

2. Economicista: ens surt a compte. 
Etapes:
 • Activació fisiològica com a resposta empàtica
 • Avaluació de les conseqüències: no ajudar ens angoixaria
3. Motivacional: quatre possibilitats

3.1. Egoisme: recompensa material, social o del propi ego. Fugir de  càstigs
3.2. Altruisme: beneficiar a algú sense esperar res a canvi
3.3. Col·lectivisme: benefici al  endogrup
3.4. Principalisme: ho assenyala un principi moral
4. Atribució i influència social

 • Contraposició a la hipòtesis del món just: el
patiment és immerescut, la víctima és un cas aïllat i la necessitat és transitòria
 • Norma de reciprocitat: hem d’ajudar a qui ho ha fet prèviament de manera lliure
 • Norma de responsabilitat social: hem d’ajudar a qui
ho necessiti sense interferir en la seva vida
*motius no excloents entre ells (grau de motius)
ex) Egoista principalista, recollida de signatures, etc.

La presa de decisions per ajudar (Latané i Darley 1970)

Prestar atencióal que passa >> Definir situació com a emergència >> assumir responsabilitats >> decidir què fer >> [ Ajudar ]

5. De l’aprenentatge social: ens hem socialitzat.
Hem après a ajudar, la família ho fa, el teu entorn...
Conductivisme social: no tant individual
 • Altre raó d’ajudar i modelar
 • No pots demanar alguna cosa que no has modelat
 • Context et modela > aprens i acabes incorporant individualment.
 • No es necessari experiència directa: procés de sociabilització, tendència.
 • Rebut instruccions.

----

@lutxana