la presa de decisions

Tècniques de negociació i presa de decisions.
La presa de decisions: tècniques de grup en les organitzacions.
Formes bàsiques d'agrupació humana en la nostre societat occidental actual:

Agrupament: 
 • sense organització > masses
 • amb organització > 
complexa > societat
- simple > informal : grups / formal : empresa

Microgrups i macrogrups:

Dimensió  Microgrups  /  Macrogrups 
Origen            Naturals           Provocats 
Vincle            Afectius           Utilitaris 
Contacte         Directe            Indirecte 
Relacions       Primaris           Secundaris 
Accés             Oberts              Tancats 
Organització  Informal          FormalTreball en Grup

Avantatges
 • Més informació coneixements i habilitats 
 • Diversitat de punts de vista, perspectiva més àmplia 
 • Mitjà per generar noves idees i solucions creatives 
 • La participació genera implicació, confiança i seguretat 
 • Aspecte cabdal de la identitat social 
Inconvenients
 • Més lentitud en els processos 
 • Afavoriment de la conformitat 
 • Dificultats de comunicació degut a manca d’habilitats comunicatives 
 • Potencial manipulació de algun membre o minoria 
 • Possibles efectes negatius de l’estatus o gènere 
 • Aparició de la mandra social 
 • Complaença grupal, polarització de judicis, 
 • pensament grupal 


Model general de presa de
decisions
1. Identificació, presa de consciència o diagnòstic
 • Aconseguir una definició operativa del problema

2. Creació d’una estructura de presa de decisions
 • Estratègia per resoldre / decidir, amb les seves tècniques 

3. Identificació d’alternatives i valoració dels criteris de decisió           
 • Fer ús de mètodes per generar alternatives de resposta / solucions             
 • Tenir clars els criteris de decisió (Utilitaris? Egoistes? Altruistes?)

4. Discussió d’alternatives 
 • Fase més delicada pel que fa als conflictes 
 • Evitar procastinació i precipitació 

5. Elecció de l’alternativa més adequada 
 • Segons qualitat, adequació, viabilitat, entre d’altres
 • Implementació de la decisió adoptada 
 • Posada en pràctica, sigui per part del grup o d’altres instàncies de l’organització

6. Avaluació de la decisió 
 • Seguiment de la bondat i eficàcia, a partir d’indicadors objectivables i mesurables

Gestionar el coneixement en els grups 
Consisteix en adquirir, crear, actualitzar, transferir i/o renovar el coneixement 
 • Fa possible realitzar eficaçment les activitats, a més de subsistir en situacions d’incertesa i molt dinamisme 
 • Si la informació està en el grup sense ser coneguda o estar compartida: no hi ha coneixement
Mapes de coneixement

Supòsits del grup       /        Detectar el coneixement
Coneix                        >          És inferior al requerit per a l’activitat 
Ignora que coneix      >          És inferior al de la competència 
Sap que desconeix     >          Està insuficientment protegit (possibles fuites)
Ignora que desconeix >         Pot afrontar la pèrdua de membres 

Qui es qui (pàgines grogues)
Identificar els coneixements dels membres que resulta d’utilitat al grup 
 • Perfil i experiència professional 
 • Coneixements fonamentals i complementaris 
 • Habilitats tècniques i socials 
 • Experiències pràctiques 
 • Punts forts 

Dinàmica de grups a les xarxes socials

Característiques estructurals 
 • volum, densitat, 
 • composició, dispersió, homogeneïtat 
Funcions dels seus vincles 
 • companyia social, suport emocional, guia cognitiva i consells, suport material, 
 • accés a nous contactes
Atributs dels vincles 
 • funcions que prevalen, versatilitat, reciprocitat, compromís, freqüència de contactes i historial de la relació 
Connexions
 • porter (exterior i interior), enllaç, aïllat
Historials d’aprenentatge 
Experiències més significatives de forma directa o vicària en un context de treball:
 • Descripció: antecedents, esdeveniment crític, conseqüències 
 • Anàlisi: valoració dels fets 
 • Conclusió: orientació pràctica 
@lutxana

font: apunts de Jose Vicente Pestana