operació bikini o menjar amb seny sempre*

la prevenció és tenir seny a l'hora de menjar i viure de la millor manera possible*