Ecodisseny.

Vull innovar, per on començo?

·        Anticipar-te: detectar els canvis socials, econòmics i culturals. Tendències.

·        Mirar els teus propis pros i contres:

- potenciar els teus pros.
- solucionar els teus frens: reduir-los o positivar-los (donar-li la volta, veure la part positiva).

·        Crear noves sinergies amb els teus públics interns i externs existents: mantenir les relacions i la comunicació amb l’entorn actual.

·        Obrir portes a nous públics, conèixer més gent diferent.

·        Buscar noves formes de fer les coses: (creativitat) buscar aspectes de coses aparentment contraris i relacionar-les.1. The Wall Street Journal, 12/11/2009

Cercant el proper instant 'eureka'
Les darreres teories revelen que és possible entrenar la ment per tenir millors idees.

La teoria de la relativitat va néixer en un moment en que Einstein s'imaginava a un infant muntat en un raig de llum. Per generar noves i millors idees és possible entrenar la ment.
Les darreres teories sobre com pensem deixen entreveure que la insistència no és clau. Els escàners cerebrals han revelat que quan un creu que no està pensant la ment inconscient pot estar a màxima potència cercat solucions.

2. The Wall Street Journal, 30/11/09

Outsorcing en innovació.
Davant de pressupostos més ajustats moltes empreses aposten per externalitzar la innovació

Cada cop és més freqüent que moltes empreses, davant la reducció de pressupostos, optin per subcontractar la recerca i la innovació. El dubte és quin és el percentatge de talent i d’idees han de venir de tercers o quin ha de sorgir de la pròpia empresa.

3. Business Week, 16/11/2009

La vulnerabilitat de l'innovador.
La confiança en les pròpies possibilitats no ha d'allunyar l'innovador de la prudència

L'ambició, la fortalesa i la confiança profunda en les pròpies idees són trets bàsics de l'innovador. S'hi hauria d'afegir una certa sensació de vulnerabilitat, la consciència que sempre falta alguna cosa i que sempre les coses poden fallar. La vulnerabilitat permet als innovadors la capacitat de connectar amb altres idees, acceptar les crítiques i analitzar des d'altres perspectives.

4. Financial Times, 17/11/2009

Obrint la ment a la idea d'innovació.
Una actitud conformista pot dur una empresa de l'èxit al fracàs

"Però això no està inventat?" és la frase més perillosa per a una empresa. Els líders conformistes creuen que la seva manera de fer les coses és la correcta i no pot ser millorada. Però aquesta actitud pot portar les empreses de l’èxit al fracàs. Henry Chesbrough, creador del concepte d’Innovació Oberta, assegura que les més importants innovacions han sorgit de models empresarials de ment oberta.E C O D I S S E N Y//// ecoDISSENY ECODISSENY ECODISSENY ECODISSENY ecoDISSENY
ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny ecodisseny

Ecodisseny o com fer les coses sense fer malbé a l’entorn:

·       Materials:

- Fer servir materials reutilitzats, i/o reutilitzar materials.
- No fer servir materials reciclats perquè el reciclatge és sovint més contaminant que la destrucció dels residus.

·       Energies renovables:

-         De moment el gas i l’electricitat són les energies més recomanables, ja que són les que produeixen menys residus, i amb menys quantitat obtens més qualitat d’energia.
(igualment no per poder-ne fer ús d’aquesta energia es necessita energia contaminant, la idea és generar-la sense fer us d’aquestes energies contaminants, com a través d’aigua o vent).

- La millor opció és reduir al mínim el consum:

* Construir o rehabilitar edificis/oficines /fàbriques amb finestres amb llum natural.
* Reduir jornades laborals a horaris de llum natural.
* Consumir aliments i productes i serveis produïts al nostre entorn, per que no calgui transport i desgast de energia per al seu consum.
* Consumir productes sense manipulació o mínima.
* Consumir productes amb envoltoris mínims o sense.
* Fer servir al màxim possible el transport públic, ampliar al màxim els servei de transport públic a tots els punts de la zona geogràfica. Anar en bici, patinet, etc.
(s’ha de tenir en compte fer al mínim cost possible el transport públic o fer-lo gratuït per que pugui competir amb el transport privat).
* Reduir el consum de tot tipus de productes, materials i serveis."L’ecologia, la sostenibilitat, hauria de ser una característica més en un bon disseny"
Petz Scholtus, ecodissenyadora

P.- Què creu que es pot fer més pel disseny a la ciutat?
PS.- Hi ha molt art i exposicions a Barcelona, però falten galeries de disseny. Aquí hi ha molta gent que fa coses interessants però has de buscar-les, no és fàcil entrar-hi en contacte. Per això tot el que siguin activitats per donar a conèixer i posar en comú és molt positiu. És necessari tenir una actitud oberta, per a rebre, i compartir. Es fan moltes coses en paral·lel però hi ha poques sinergies, poca col·laboració.

P.- Com definiries l'ecodisseny?
PS.- El disseny amb sentit comú, com hauria de ser. Per mi és incomprensible que es donin premis de disseny a productes que no són ecològics. Un bon disseny no pot ser no sostenible.

P.- Què tenen en comú el disseny i l'ecologia?
PS.- L'ecologia, la sostenibilitat, hauria de ser una característica més en un bon disseny. És tan important com que la qualitat sigui òptima, funcioni i sigui atractiu.

P.- Què ha de tenir un disseny per ser ecològic?
PS.- Ha de tenir el menor impacte ambiental possible i respectar tant la gent que està en el procés de producció com el Planeta. Econòmicament també ha de tenir sentit, ha de ser sostenible.

P.- Estàs vinculada a alguna entitat o institució de Barcelona en l'àmbit del disseny i l'ecologia?
PS.- Des d'O2 Spain, una xarxa social d'ecodissenyadors hem ajudat a la Generalitat de Catalunya a l'organització del Premi de Disseny per al Reciclatge. També vam organitzar una gran trobada de Pecha Kucha durant el Dia de l'Emprenedor que organitza Barcelona Activa.
....

P.- Algun nom de referència del disseny sostenible a Barcelona?
PS.- Joan Rieradevall, que és el qui va muntar el primer màster d'ecodisseny , va ser el primer amb qui vaig entrar en contacte i és un expert en disseny sostenible.

(...)


Malalties minoritàries. Do it in Barcelona.

www.barcelonacreativa.info


*ajuts a la recerca de la innovació:


* Dijous, 10 de desembre de 2009 - 14:15h Agricultura

El programa de Desenvolupament Rural Sostenible suposarà una inversió de 141,9M€ per a Catalunya
Aquest programa desenvoluparà una política rural pròpia, i complementarà les polítiques europees de desenvolupament rural

Diumenge, 13 de desembre de 2009 - 17:00h

Es posa en marxa el primer tram de Metro de l'L9

Tram en servei
És el primer metro que funciona amb trens sense conductor. Fins a 20.000 viatgers l'utilitzaran a diari, a finals del 2010
Funcionalitat i disseny.

En el disseny de les estacions de l’L9 hi treballen diferents arquitectes que han donat acabats diversos per grups d'estacions. D’aquesta manera, es presenta als usuaris una visió rica, diferent i variada dels dissenys arquitectònics, alhora que identificadora.
A més, s’hi incorporarà l’experiència creativa d’artistes per tal de situar l’art en l’entorn de les persones i crear un espai personalitzat a cada barri. La idea és que les estacions mantinguin un aspecte característic en cada tram, tot i que es busca l’harmonia i la continuïtat en el conjunt.
(...)
[http://www.gencat.cat/L9/index.html]
Advertencia:
__________________________________________________________________________

Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a les adreces indicades. El seu caràcter confidencial, personal i intransferible està protegit legalment. Qualsevol revelació, ús o reenviament no autoritzat, total o parcial, està prohibit. Si ha rebut aquest missatge per equivocació, notifiqui-ho immediatament a la persona que l'ha enviat i esborri el missatge original juntament amb els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo.
TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)

Informació interactiva de transport: www.tmb.cat
.