com migrar la teva web a html5?
Un canvi que ara estem vivint és el naixement d'HTML5, una nova revisió de l'estàndard d'html que mou Internet i fa posble que ara estiguem interactuant les usuaries i usuaris.

Les 3W*
L'augment de necessitats han donat lloc a l'aparició de nous tags: simplifcacions de continguts, facilitació de activació i la òptima estandarització dels recursos i  aplicacions on-line,i altres canvis més o menys importants però que hem de conèixer, ja que així s'establirà el futur, fonamentat en l'accés al software lliure, i personalitzat,  i  a tots els continguts de la xarxa.

Migració de les websites més importants a html per poder ser vistes pels exploradors de telèfon mòbil: google, youtube, redtube, facebooklive (video in streaming), etc.
HTML5 defineix detallades regles de parse, incloent un control d'errors, perquè aquesta sintaxi sigui compatible amb les implementacions més populars. Segueix les mateixes regles  que les actuals de qualsevol de text / html.
L'altre sintaxi que es pot utilitzar per HTML5 és l'anomenat XHTML5, que no és més que una sintaxi compatible amb XML i documents correctes en XHTML1. Els documents servits amb aquesta sintaxi han de ser servits mitjançant el MIME application / xml.

El nou HTML5 requereix l'element DOCTYPE que ha de ser declarat al principi de la pàgina, d'aquesta manera ens assegurem que el navegador renderitza la pàgina en mode estàndard. En canvi per a la versió XHTML5 aquest element és opcional ja que XML actua de diferent manera dins del nostre navegador (automàticament).


Com migrar una website hmtl4 o xhtml a html5 xtml5:

canviar el doctype a un sol per a tothom:

+info: http://www.betasonic.com.ar/blog/2010/09/10/primeros-pasos-en-html5/