cap llibertat ha estat regalada: Xabier Mina, un Documental de llibertat*cap llibertat ha estat regalada: Xabier Mina, un Documental de llibertat*


*líder de la Guerra de la Independència d'Espanya de França, que va començar el 22 de maig de 1808,
i de la Independència de Mèxic anys més tard... va morir per la llibertat dels pobles...
link video:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-xavier-mina-suenos-libertad-sitios-del-zar/1144600/