els dos pols de la terra i el seu magnetisme

hi ha dos pols, el del nord i el magnètic, aquest darrer es mou... 
li afecten els canvis climàtics...
que provocaven sequies, per exemple, i llavors despareixien civilitzacions...

al pol nord no hi ha nord*

ara tenim menjar... controlen la climatologia...
amb els satèl.lits...
encara que no poden controlar el caos... real...alterant la climatologia es poden controlar moltes coses...
i ja no calen les bombes atòmiques...
sobretot sense que la gent sigui conscient...
de la manipulació de la societat del silenci...