volant per l'antàrtida

Al filo de lo imposible - Viajeros del viento

s'inventen un mitjà de transport  que per navegar per l'antàrtida no li cal combustible...
només amb el vent.... volen... suren...

després d'investigar el sistemes de vida dels esquimals... i sel's fan seus com aventurers...
sempre ser autosuficient....
no esperar que vingui ningú a ajudar-te...
i no fer malbé el teu entorn...
i molta lògica i paciència...