Ves al contingut principal

SOCIAL MEDIA, PREGUNTeS I RESPOSTES I ALTERNATIVES.

SOCIAL MEDIA, PREGUNTeS I RESPOSTES.


1. Quines eines fan servir per a monitoritzar la marca?

Utilitzem Radian6 que ens ofereix una plataforma per a poder monitoritzar les marques a les quals els prestem servei al llarg de tota la web social incloent, blocs, micro-blogging, xarxes socials i vídeos.

EI AIXÒ també  ES POT FER SENSE CAP COST AMB UN SIMPLE EXCEL!

2. ¿Monitorean el sentiment també?

La Eines ens permet monitoritzar el sentiment (positiu o negatiu), l'abast i la proporció de tot el que es conversa sobre la marca.

POSITIVAR I FER ESTADÍSTICA DELS FEEDBACKS. 


3. Com reporten les mencions de la marca i amb quina freqüència?

Depèn, però generalment reportem les mencions en una taula d'excel amb gràfic que inclouen el total, sentiment, frases o mencions més populars i qui és el influenciador. També tenim alertes diàries preestablertes per evitar situacions de crisi i poder prendre acció immediata.

AIXÒ SEMBLARÀ UNA MÀQUINA, NO UNA PERSONA, S'HAURIA DE RESPONDRE AMB CONEIXEMENT DE CAUSA, CONEIXENT L'ENTITAT, LA MARCA I SENTIT ALLÒ QUE ES VOL COMUNICAR, I TRANSMETRE ELS MISSATGES DE LA MANERA MÉS HUMANA I ESPONTÀNIA POSSIBLE.
ÉS IMPRESCINDIBLE DEFINIR ELS VALORS BÀSICS DE L'ENTITAT INICIALMENT EN EL PLA DE MARKETIG ON-LINE PREVI.

4. Com determinen que accions necessiten una acció immediata i amb quina velocitat ens van a avisar?

Basant-nos en el sentiment de la menció, analitzant el significat de la menció i que estan ràpid requereix una acció. Si és quelcom immediat, els anomenem en aquest instant, amb alguns clients tenim preestablert un mecanisme de resposta a crisis.

AMB NATURALITAT I ESPONTANEITAT. RÀPIDAMENT.


5. Quina és la metodologia per respondre a comentaris positius o negatius i quina és la raó?

Tots els comentaris haurien de ser avaluats i contestats, no es pot ignorar un comentari a la web perquè aquests són justament els que poden causar una crisi.
Maneig de la reputació


1. Quins serveis presten com a part del maneig de la reputació d'una campanya?

Escoltem, analitzem i influències. Com vaig dir anteriorment, amb Radian6 tenim el sistema de monitorització que constantment està analitzant el que s'està dient de la teva marca en temps real. Després analitzem el que s'està dient i com la informació que està visible pot afectar la teva marca i finalment pastissos d'influenciar participant en la conversa, i eliminar el negatiu de ser necessari.

ES POT CONTROLAR TOT FENT SEGUIMENT DIARI DE TOTS ELS PERFILS, 
SENSE CONTRACTAR CAP MONITOREIG, AMB UNA PERSONA ESPECIALITZADA EN L'ENTITAT I EL SECTOR ON-LINE.
NO CAL FORÇAR RESPOSTES, S'HA DE MANEGAR LES COSES COM SI FOS UN CAS D'UN PERFIL PERSONAL, DE VEGADES RESPONS I DE VEGADES NO...

2. Em poden descriure el procés per al maneig de la reputació?

Escoltar, monitoritzar, analitzar i influenciar

MARCAR DES DE EL PRINCIPI EL VALORS I INTERESSOS A TRANSMETRE, I TREBALLAR EN AQUESTA DIANA D'ACCIONS, ADMITINT SEMPRE IMPUTS D'ACTUALITAT INEVITABLE.

3. Què responsabilitats sobre la reputació va a manejar la seva agència i quins són responsabilitat de la marca?

La responsabilitat de la reputació és de la marca. Vostès coneixen millor que ningú quins són les seves fortaleses i on han de millorar. Nosaltres els ajudem a monitoritzar la reputació i, si cal, recomanem les accions que han de prendre per poder revertir una situació negativa.

LA REPUTACIÓ ÉS L'ITEM MÉS IMPORTANT, QUE ES MARCA I CONSOLIDA AMB LA DEFICINICIÓ DEL CAMÍ A SEGUIR DES DE EL PLA DE MKT INICIAL, SEGONS OBJECTIUS, TARGET, ETC. SEMPRE MANTENIR UNA BONA IMATGE, ASSOLIR-LA I PROJECTAR-LA AMB ACCIONS INNOVADORES I ORIGINALS.

4. Com determinen si el maneig de la reputació va ser reeixit?

Si s'aconsegueix controlar la crisi abans que exploti i revertim la situació negativa. No necessàriament ha de canviar el sentiment d'aquesta persona, però se li ha de donar una resposta perquè se li prengui en consideració. Això ho considerem reeixit.

RESPONDRE SI CAL, SI ÉS RELATIVAMENT IMPORTAT PER LA IMATGE.

5. Quant de temps els pren reparar la reputació per una acció negativa que hagi succeït?

No tenim un temps determinat, molt depèn de la gravetat de la situació i còmput es maneja, pot prendre una setmana, un mes o sis mesos.
Mesuraments de social mitjana.

LA MILLORA POT SER IMMEDIATA AMB ACCIONS POSITIVES, TRANSPARENTS I PRO-ACTIVES ON-LINE.


ALTRES PREGUNTES...

1. En quins canals de social mitjana tenen més experiència?

Hem desenvolupat diverses campanyes per a altres clients bé variades. El nostre equip creatiu és molt bo amb videos i xarxes socials, particularment a Facebook per ser la més gran. Hem desenvolupat campanyes exclusives de Facebook per a clients i per a altres hem combinat facebook amb twitter i YouTube i Viddler.

DEPENENT DE LA NECESSITAT DE COMUNICACIÓ DE CADA MARCA, LES ACCIONS S'HAN DE CENTRAT EN L'OBJECTIU COMUNICATIU.
S'HAURIA DE MANTENIR PERFILS A TOTES LES XARXES QUE SIGUIN RELEVANTS EN EL MOMENT ACTUAL, JA QUE S'HA D'ESTAR OBERT A TOTS ELS PÚBLICS I A TOTES LES POSSIBLES REACCIONS, SEMPRE PROACTIVES PER CREAR NOUS CONTACTES I RELACIONS.

2. Què eines per moniorear social mitjana utilitzen?

Radian6 ens permet monitoritzar la conversa. Utilitzem també eines gratuïtes com socialmention, twitter search i Postrank.

UN EXCEL. 
TAULA DE COMPARACIÓ DE TOTS ELS PERFILS DE LES XARXES SOCIALS I LA SEVA EVOLUCIÓ.
COMPARACIÓ DIRECTE AMB LA COMPETÈNCIA.
COMPARACIÓ AMB LES MARQUES LÍDERS A CADA XARXA SOCIAL.
QUÈ SOM I QUÈ VOLEM SER.
COM.

3. Poden buscar data històrica o només cap al futur?

Podem buscar data històricament, el que es diu a la web es queda per sempre, si tens les eines adequades.

4. Com defineixen l'èxit / conversions?

Generar conversa i coneixement al voltant de la marca és molt bo, però sempre hem de veure com convertim això en vendes per als nostres clients. Depenent del client podem definir l'èxit com: tràfic a la web, increment en e-commerce, increment en brand awareness, podem mesurar vendes offline mitjançant cupons que s'atorguen exclusivament en línia.

L'ÈXIT DE L'ACCIÓ ES MESURA CLARAMENT PER EL NÚMERO DE NOUS CONTACTES, DE SEGUIDORS, DE CLICKS A LA WEB MARE PRÒPIA, VENDES ON-LINE, I LES MENCIONS D'ALTRES USUARIS ARREU DE LES XARXES SOCIALS, BLOGS, WEBSITES, ETC; I ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.

5. Com calculen el ROI i les assumpcions en què es basen?

Per calcular el ROI definim prèviament quins són els costos de la campanya i també els ingressos. Per assumir ingressos per social mitja, depenent del client podem quantificar com visites i se'ls assigna un valor, o mencions i se'ls assigna un valor també, etc. És molt bo generar conversa al voltant de la teva marca ppor una campanya, però si això no es tradueix en major vendes i retorn positiu llavors no vam fer la nostra feina correctament.
Preguntes sobre la comunitat

LINK+ INFO: ROI
http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-roi.html

1. ¿Vostès ens Ajuden a construir la comunitat o depèn netament de nosaltres?

És un treball en equip. Les comunitats al voltant de la teva marca probablement ja estan formades, el que hem d'aconseguir és convidar a aquesta comunitat a participar en el teu ambient.

2. Com identifiquen els influenciadors?

Són aquells que tenen un efecte sobre altres persones i aconsegueixen convertir o transmetre els nostres missatges. No són els que més seguidors tenen sinó el que millor comuniquen.

SÓN ELS QUE MÉS SEGUIDORS TÉNEN I ELS MÉS ACTIUS, QUALSEVOL ACCIÓ COMUNICA, HA DE SER CREÏBLE, SENSIBLE AMB L'ENTORN I L'ACTUALITAT

3. ¿Van a desenvolupar una estratègia per a interactuar amb els influenciadors o només ens indiquen qui són?

Si no estan ja identificats, nosaltres podem ajudar-los a identificar-los; novament és un treball en equip que hem de tenir. Un cop els tinguem identificats, nosaltres elaborem una estratègia.

4. Com integren la comunitat en línia amb la offline i altres mitjans més tradicionals?

Tenir una comunitat en línia al voltant de la teva marca és meravellós, però hem de recordar que no tots els teus consumidors estan en línia i que probablement hi ha una gran quantitat que estigui fora. S'han d'integrar amb els altres mitjans i tenir una uniformitat. Si no decidim només fa una campanya de social mitjana amb un objectiu específic.

5. Ens deixaran unes directrius per mantenir a la comunitat i fer bàsicament el que vostès fan per nosaltres?

S'ha d'entrenar a la persona que s'encarregarà de mantenir la comunicació amb la comunitat.
Preguntes per saber si són aptes per a contractar (dirigides al client).

M'encantaria poder contestar-aquestes preguntes, però són molt individuals per a cadascuna de les seves marques. Considero que les marques han d'avaluar la seva participació en social mitjana de la següent manera:


1. Tenim els objectius definits per incursionar en social media.
2. Tenim el temps i recursos humans per poder dedicar l'atenció a la nostra comunitat com es mereix.
3. Definim l'èxit i fracàs previ a obrir perfils en xarxes socials.
4. Si l'agència diu que té experiència, sabem com avaluar si en realitat és cert o no.
5. Seguirem els suggeriments d'ells o un cop a social mitjana farem el mateix que en altres mitjans

Espero que aquestes respostes els siguin tan útils com les preguntes a les que responen. Si se'ls ocorre alguna altra tipus de resposta o preguntes, voldria saber més sobre elles. El que més m'agrada no són les preguntes o respostes sinó la discussió que podem generar arran d'elles, els comentaris estan oberts, m'agradaria saber el que penses.
Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

publicidad sexista

seguimos viendo aún ahora publicidad machista...
la mayoría de religiones se pusieron de acuerdo allá por la fecha que nació Jesucristo para denostar a la mujer de manera directa... y parece que a día de hoy esta misión sigue en pie... y nadie hace nada...
pero sigue sucediendo...

como vemos en su última campaña Coca cola decide que para acompañar a su curvilínea botella de su preciado licor... sea acompañada por un chico joven estilo hipster o perroflauta... con su guitarra al más puro estilo hippie setentero ¿o guitarrista de coro de iglesia?...


sin eslogan la imagen envía un sutil mensaje a los jóvenes para cambiar la cerveza por la bebida negra... quizás...


en el cartel que aparece una mujer... sólo aparecen unos grandes labios que se nota han sido aumentados por photoshop... y tras la botella denota un mensaje sexual... directo...
a mi personalmente me parece que no debería verse tan claramente la diferencia entre la imagen de la mujer y la del hombre... en una misma campaña pub…

GESTIÓN PROFESIONAL DE REDES SOCIALES EFECTIVA

¿QUIERES CONSEGUIR MÁS SEGUIDORES EN LA PÁGINA DE FACEBOOK?¿QUIERES CONSEGUIR VENTAS DIRECTAS DESDE FACEBOOK?¿QUIERES CREAR DINAMISMO EN LAS PUBLICACIONES DE FACEBOOK?¿QUIERES DIFERENCIARTE EN LAS REDES SOCIALES DE TU COMPETÉNCIA?¿QUIERES INFLUENCIAR EN TUS PÚBLICOS DE MANERA ORIGINAL?¿QUIERES CAPTAR NUEVOS CLIENTES POTENCIALES?

GESTIÓN PROFESIONAL DE REDES SOCIALES EFECTIVA:

PUBLICACIONES DIARIAS CREATIVAS RELACIONADAS CON TUS PRODUCTOS Y SERVICIOSIMAGENES CREATIVASTEXTOS DINÁMICOS QUE CREAN RELEVÁNCIA E INTERÉS EN TU ENTIDADARTÍCULOS PARA BLOG Y WEB DE CALIDAD QUE APORTEN POSICIONAMIENTO SEO NATURAL PARA TU WEBGESTIÓN CREATIVA DE REDES SOCIALES EN: FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN PINTEREST YOUTUBE GOOGLE+ etc

CREACIÓN Y GESTIÓN DE TIENDAS ONLINE MAGENTO
CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES \ SOCIAL MEDIA \ COMMUNITY MANAGER
DISEÑO GRÁFICO APLICADO  IMAGEN CORPORATIVA / LOGOTIPOS / CARTELES / CATÁLOGOS DIGITALES / PRESENTACIONES VIDEO ONLINEFOTOGRAFÍA DIGITAL \ RETOQUE…

la publicitat emocional ongs excesiva a barcelona

Pots veure a cada un dels costats d'una estació de bus de Barcelona un anunci de que mor un nen cada 20 segons i a l'altre banda un de un entrepà de fast food, categòricament hipòcrita. El missatge seria menja merda i dóna diners per que els nens no morin de gana


Aquests dies tinc que fer servir el metro i al entrar sents com una mica de depressió...
potser per veure la cara aburrida o inert de la get anant a la feina... a l'agost... potser per no tenir feina o per un problema pitjor...

a més de que la situació actual de la gent és bastant agobiant et trobes a les andanes cartells petits, grans i enormes, amb missatges molt intensos de publicitat emocional...
així els metges sense fronteres et claven l'eslògan: "el pitjor de les vacunes és no tenir-ne" i un número per enviar un sms amb el que es fa un donatiu parcial del total que déu quedar-se l'empresa que ho gestiona...
a un altre cartell els nens malalts de leucèmia... a un altre els d'Aldees infantils.…