i si retallem en armament?link web; latituds* http://blogs.tv3.cat/latituds