sectors amb menys crisiPer la gent que està buscant feina és essencial el reciclatge i la formació en sectors clau que pateixen menys la crisi que els que van estar afectats directament amb la bombolla econòmica, així a
  • serveis a les persones (persones, seguretat, formació, etc)


  • economia verda 

La economía verde puede crear más de un millón de empleos hasta 2020 http://economia.elpais.com/economia/2012/08/17/actualidad/1345202848_255530.html

  • alimentació 
  • sector energia (renovables)
  • sectors emergents (TIC'S, Internet, comerç online, comunicació online, etc)
http://peremarques.pangea.org/tic.htm

http://www.tv3.cat/videos/3060630

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/EC_25.pdf


Tendències de feina actuals:
  • Demanda per substitució (personal molt envellit, buscar empreses que funcionen amb persones pròximes a la jubilació,  tots els sectors)

*es preveu activitat i fluxe d'ocupació per que hi ha pocs joves i molta gent de mitjana edat

  • Autoocupació

*així també es proposa a les persones que estàn a l'atur i tinguin temps i diners per poder mantenir-se pensin en crear una empresa pròpia en algun sector o nínxol de mercat d'acció local i proper, així com serveis de proximitat: setors com el del transport, reparacions, comunicació, creació de continguts multimedia, creació web, benestar i serveis personals, etc.

+ info: http://www.autoocupacio.org/