el treball a les organitzacions

Teoría unitària
1930-40 evolució 1980

 • EGC Escola de la Gestió Científica > Taylor, Ford i Fayol
>> Errors tècnics: planificació tècnica
 • ERH Escola de les Relacions Humanes

>> Errors de lideratge i comunicació

Tracten la gestió dels Recursos Humans

 • La empresa és la unió dels seus treballadors i directiva amb ideals comuns
 • Conflictes arrel de la miopia i la incompetència laboral, mala planificació.
 • No hi ha Sindicats.


 • Sistema de producció eficient: divisió del treball per que treballi mà d'obra.
 • Es motiva als treballadors amb reclam de d'eficiència i auments salarials.

Exemple: Ford > producció en cadena de cotxes Ford T: control tècnic.

 • Impideix la evolució dels treballadors i els aliena i deshumanitza.
 • Genera desconfiança del treballador.
 • El lideratge és control i si controla be no hi ha conflicte.
1960 Nova Escola de Relacions Humanes > Mc Gregor
 • Destaca treballadors: si tenen interés per la feina i desitgen + control de la seva feina: + creativitat + responsabilitat  + ambient > realització 
 • Si hi ha bona comunicació no hi ha conflictes.
 • No hi ha Sindicats.
1980 Gestió dels Recursos Humans

Versió dèbil
+ Màxima productivitat + flexibilitat treballadors
+ Comunicació bidireccional.
+ Motivació : formació, mèrits.

Versió forta 
+ Exigeix compromís sense contrapartides
+ Feina mercantilitzada reducció de costs
+ Individualització dels RRHH
+ Sense Sindicats
+ Exigeix identificar-se amb els valors de l'empresa 

>> S'ha d'aplicar la mateixa política a tots els treballadors
Si s'aplica una versió amb la directiva i l'altre amb la mà d'obra no és Gestió de RRHH és una gestió oportunista, segons Purcel


Teories del Conflicte 3

Inherent a la feina i als grups de persones en societat.
Negociació Colectiva > Organització industrial

PLURALISME Escola de Oxford / Escola de Wisconsin
Negociació Colectiva: + estabilitat + flexibilitat (no Sindicats)
Decisions: directiva + treballadors
+ Lideratge estableix procés que estableixen normes de comunicació actors.

TEORIA DE SISTEMES 

Inputs > Procés > Output> 
Actors / Negociació / Normes
Context / Conciliació /               
Ideologia / Lleis /                     
 • Govern dels actors > normes > relacions laborals
 • Actors: treballadors + directiva + patronal + administració > normes
 • Ideologia comuna
 • Context: mercat laboral > productes + reglas > pressupost públic
 • Monopoli, Oligopoli, Competencia perfecta
 • Local, Nacional, Internacional
 • Producta alt o baix valor afegit
 • Treballadors: disponibilitat, característiques sociològiques
 • Costos laborals > Negociació Colectiva > Remuneracions
Variables que afectes als RRHH:
 • Tecnologia: relacions de poder entre actors: context, estatus.
 • Es reconeixen Sindicats 
 • Tamany del grup de treballadors: quant més gran cal directiva de personal
 • Negociació Colectiva > Output > Regles > Estatus > Govern 
* No estudia el procés i el comportament

TEORIA D'ACCIÓ SOCIAL TAS Max Weber
Respostes individuals als actors socials:
directiva + treballadors + sindicats
Sistema de funcionament i comportament > 
 • Influeixen : Outputs >> valors + objectius + expectatives + context
>> anàlisi de l'acció social

Estils de direcció John Purcell 

INDIVIDUALISME No sindicats, acció individual
 • RH Sofisticats
 • Paternalisme
 • Sistema tradicional
COLECTIVISME Sí Sindicats. 
 • Consultiu Sofisticat
 • Paternalisme modern
 • Negociació constitucional
1. RRHH Sofisticats: els treballadors són el més valiós de la empresa:
 • + Mèrits + formació  
 • Comunicació bidireccional.
 • Sistemes formals de protocol d'acció.
 • Evaluació del treballador i la seva tasca.
 • + Salari
 • Treball en equip amb autonomia.
2. Consultiva Sofisticada : politiques de gestió de RRHH
Es reconeixen els Sindicats i Assoc. Professionals + Incentius
Visió positiva > Cooperació dels actors

3. Paternalisme : (individualista) / Paternalisme modern ( amb Sindicats)
Polítiques de benestar i gestió de RRHH a canvi de lleieltat > + incentius
No desenvolupa polítiques de RHS: no hi ha promoció
Formació només si es requereis per la feina
Comunicació vertical

4. Tradicional: Individual treballadors cost > rendibilitzar
Formació baixa poc qualificada.
Empleats subordinats a la direcció.
Comunicació vertical.
Salaris mínims.
Alta rotació, no equip.
No politica de desenvolupament.

5. Negociació Constitucional: estil tradicional paternalista + Sindicats
Seguint les lleis establertes pel govern i administració.
Polítiques de desenvolupament dels treballadors.
Directiva actitud de confrontació amb Sindicats: Negociació Colectiva limitada.
Factors condicionants:
Mercat de productes minimització de costos (-cost)
Mercat de treball personal qualificat + formació contínua
Govern legal: estimuls amb polítiques regulació legal > normes calidad ISO
Sindicats: faciliten aplicació de polítiques i estil de gestió > acords empleats.