Passa al contingut principal

la realitat és una construcció social

la realitat és un deliri col.lectiu...
#psicologiasocial

*
 
*

Un recorregut per les principals contribucions a la Psicologia Social des dels experiments sobre l'obediència de Stanley Milgram fins als experiments sobre la conformitat social de Solomon Asch passant per l'experiment de la presó del professor Zimbardo, l'experiment de Rosenthal, l'Efecte Pigmalió (som el que la gent espera que siguem) o Profecia autocomplerta o els experiments sobre addicció a l'heroïna amb rates.

memoria, recuerdos

Psicologia social: estudi del comportament humà

 • unipersonal  >> (psicologia) conducta anormal (psiquiatria)
 • interpersonal >> relacions interpersonals: persona a persona / societat / objectes
 • transpersonal >> sociologia
RAT PARK

Els experiments amb rates recreen realitats humanes comparant l'entorn com a detonant de l'adicció o no a substàncies, com la droga.

Si les rates viuen en bones condicions, estàn entretingudes, no ténen risc d'adicció, i les rates que viuen en gàbies petites i en solitud si.

+ info: 
http://www.stuartmcmillen.com/comics_es/el-parque-de-las-ratas/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rat_Park

+ Observa fets que comencen amb la presència de l'altre (real, fisica o no) que impliquen interaccions.
+ Relacions recíproques entre persones que generen interinfluències

RELACIONS > INTERACCIONS >> INFLUÈNCIA

INFLUÈNCIA : les persones seguim models de conducta amb els que ens identifiquem
ex) spot ulleres: un model porta unes ulleres i les volem perquè ens sentim indentificats

+ Coneixement de comportaments observats i així estudia com canviar comportaments
amb influències i models

Milgram 1963-66 >> Experiment Rosenthal: sense intenció ni consciència una persona canvia de conducta segons les expectatives mentals creades sobre alguna cosa per que aquestes s'asoleixin.
Efecte Rosenthal  / context experimental

Efecte Pigmalió / context natural

Un mestre que te una expectativa  mental d'un alumne es dirigeix i orienta segons aquesta idea.

La creencia que tingui una persona sobre una altre pot influir en el rendiment d'aquesta altre persona.

Es generen unes expectatives imaginaries i les persones adopten conductes que porten a que aquestes s'asoleixin, creant una profecia autoacomplerta.

Estudi de les motivacions humanes.

>> A una escola Rosenthal va fer un estudi experiment amb els professors, triant un grup a l'atzar d'alumnes, i va dir als mestres que eren més intel.ligents que els altres. Així aquests mestres sapiguen aquesta dada no real van adoptar un comportament que promovia que aquests alumnes tinguessin millors resultats acadèmics, cosa que va acabant succeïnt. 

+ info: http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Pigmali%C3%B3n


Efecte Orne: la persona és un subjecte experimental actiu: segons la finalitat de l'estudi adopta un comportamen: subjectes complaents i no complaents.

Efecte Hawthorne: experiment que reflexa que la producció dels treballadors augmenta sota la vigilància continuada.

Realitat: perspectives psicosocials >>            Context experimental     /    Context natural

 • Estàtus superior agent influència:                        Rosenthal                              Pigmalió
 • Estàtus inferior la protagonista de la influència:  Orne                                   Hawthorne
>> Les persones ens influïm les unes a les altres

Inducció al comportament: 

Tipus d'induccions al comportament >>

INFLUÈNCIA (inducció)   / Hetero comportament ( situacions amb influència)
Autocomportament                  Inditectes  /   Directes 
> Consens Normalitzacio > Negociació    > Conversió
> Pressió                           > Conformisme > Obediència 

 • Procés de normalització:  interiorització de normes i hàbits de conducta 
 • Procés de conformitat: pressió per consumir, creació, seguiment de modes i esdeveniments
 • Procés d'obediència: pressió per actuar i no voler actuar
 • Procés de negociació i submissió: inducció del comportament : pressa de decisions
Solomon Ash > Procés de Conformitat:

Efecte Ash >>  analitza el pes de la majoria, cedeixen a la pressió del grup 

*Experiment sobre la conformitat: 

1. Aumenta la conformitat amb més situacions de decissió
2. Aumenta conformitat amb més número de persones al grup
3. Aumenta el tipus de resposta amb major variabilitat de respostes.
>> Elements grupals + Elements personals :  + conformitat


INFLUÈNCIA: exercici de poder per una persona, grupo o situació en la conducta d'altres.

Inducció al comportament: poder d'una persona, grupo o situació per conduir (dirigir/ induir) en el comportament d'altres.
>> comportament que resulta de la certesa que ens dona l'altre persona, grupo o situació.

Procés de normalització: 

Efecte Sheriff 1935 >> Autocinètic / Normalització

+ Experiment amb persones en solitari i després en grup
>> Emergència d'una norma: Ambigua > convergència vers una resposta : norma
>>                                           Nova > tendència a resposta central

>>> Davant de situacions noves o ambigües apareixen patrons de resposta colectius : normes socials

Variables: estatus + afecte + ideologiaExperiment SAMPSON 1968 : el poder / estatus influeix en la convergència de resposta
>> paradigma autocinètic

Procés de conformitat:  canvi de conducta / creences d'acord amb les normes del grup resultat del poder d'aquest grup.

Raons:

+ Influència social informativa: accepten més les respostes d'un grup que d'una persona sola.
+ Influpencia social normativa: l'individu creu que si es comporta diferent al grup serà rebutjat i sent la pressió a conformar-se amb la norma grupal.

ASH 1951 >>

Raons:

+ Independents: 
 • Confiança en un mateix ( seguretat en oposició a la majoria)
 • Voluntat pròpia: pressió per emetre judicis erronis i desitja emetre.
+ Conformitat: 
 • Distorsió de la percepció: no afecta la pressió, resposta amb sinceritat
 • Distorsió del judici: transformar desacord en creure que és un defecte personal propi
 • No distorsionar la pròpia imatge: no semblar diferents tot i que se sap que el comportament no és correcte
1. Efecte Sheriff 1935 : 

+ el grup estableix un patró d'acció i resposta grupal
+ en solitari tots segueixen el patró del grup
* en una situació ambigua i/o nova 
>>> tendència a la resposta central: patrons de resposta colectiva: normes socials

2. Sampson 1969: la influència varia segons l'estatus, l'afecte i la ideologia.

A. Influència compartida: Normalització: igual afecte i estatus dels membres del grup.
>> resposta convergent i centralitzada 

B. Influència dominant: Anormalització: diferent afecte i igual estatus: resposta convergent i asimètrica: la persona menys estimada canvia resposta

C. Influència Boomerang: Contranormalització: diferent afecte i estatus: resposta ni convergent ni centralitzada
Fase 1: tendència a convergir en la resposta 
Fase 2: es torna a la norma individual >> reacció

3. Lemaine 1971/72 : variable ideològica: la diferència social evita coincidir.


>> La conformitat augmenta entre subjectes que creuen tenir acceptabilitat mitja en el grup.

Experiment Milgram 1963 a la Pressó d'Standford: sobre obediència i autoritat
> desviament de la responsabilitat cap a l'autoritat >> 
 • Cessió de la identitat
 • Joves normals en comporten com torturadors si una persona superior els hi ordena
 • Subestimació de la situació , sobrevaloració de la personalitat

Procés d'obediència: sometre la voluntat pròpia al judici d'un altre reconegut com a superior jeràrquic legitim


Procés de negociació: influència de la minoria

+ des dels 50 > es creu que influeix la majoria  segons les investigacions de ASH

+ des de finals dels 60 > es creu que influeix la minoria >>>

MOSCOVICI 1979 >> Minories actives

Model Funcionalista tradicional : Influir és controlar 
 • Qui controla? la majoria
 • Qui és la majoria? majoria numèrica o minoria amb poder i prestigi
Com pot influir la minoria? provocant un canvi
> El conflicte general de la minoria > negociant amb la majoria
>> El poder de les minories és la negociació :

1. Actuar de manera conscient: 
+ ahdesió ferma a idees
+ evitar contradicció
+ compartir idees

2. Mantenir consistència: 
+ acord entre els seus membres (sincrònica)
+ anar més enllà d'un episodi puntual (diacrònica)

3. Mostrar consistència: imatge de grup consistent : mostrar consens social 
+ ésser diferent, però no massa
+ representar la diversitat
+ promoure un procés sistemàtic

MUGNY 1982 >

Estils de negociació:  
A. Rígid: antagonisme + conflicte
B. Flexible: no bloquejar + influència


 • Quan les persones ens ajuntem "passen coses", els grups i la seva relació son experiencies fruït de l'observació científica de la psicologia social.
 • Sense oblidar-nos dels efectes del rumor i el seu mètode d'expansió.
 • En conclusió podem destacar com bé diu el protagonista que: la realitat és múltiple, la realidad es construeix entre tots els membres que la comparteixen.
 • "La realitat és una construcció social" i que les veritats absolutes no existeixen
 • Les condicions socials ho determinen tot
 • La màgia existeix
 • Un llibre pot provocar el suicidi col.leciu...
 • Podem plantejar-nos si de veritat expliquem el que veiem tal com és o el inventem. 
 • Si els nostres records són verídics o bé són una invenció. 
 • No deixar-nos portar pel que ens expliquen els experts perquè també aquests s'equivoquen.


+ info:
https://www.facebook.com/Psicobsm

apunts psicologia social
by @lutxana

Entrades populars d'aquest blog

Rituals de Sant Joan. NIT DE BRUIXES

Per Sant Joan, a part de tirar petards, també hi ha rituals per a fer. 


Foc i fogueres
-Saltar la foguera per purificar-se.
-La tradició diu que si els enamorats salten una foguera set vegades agafats de les mans, seran feliços plegats la resta de les seues vides.
-Era costum acostar-hi els infants per prevenir-los dels mals.
-També com a mètode purificador, es llençaven objectes vells i cabeces d'alls per menjar-se-les després.
-Si una brasa o una espurna toca la roba que porta una persona aquesta Nit, la persona es casarà abans que acabi l'any.
-Tradicionalment es tiraven brases als pous per purificar l'aigua.
-Les cendres, per la seua banda, tenen la capacitat de guarir els ulls de poll, les malalties de la pell, els grans de la cara, els eczèmes i eviten la suor de les mans.
-Per guarir malalties o per fer forts els infants, hom s'acosta al foc o es passeja per damunt de les brases, ja que aquesta nit sembla que no cremen (millor no provar-ho).

L'aigua -Segons antigues tr…

alimentació per grup sanguini

Segons James i Peter D' Adamo cada grup sanguini te unes necessitats i unes característiques pròpies que fan que uns aliments els siguin més beneficiosos i altres menys. 

Video que explica la compatibilitat com a personalitat entre grups sanguinis:
https://youtu.be/EQ1fsOm8Udc

Dons hi ha 4 tipus de dietes a seguir segons el teu tipus de sang: Sang del Tipus 0Sang del Tipus ASang del Tipus BSang del Tipus ABLa bona o mala assimilació dels aliments està condicionada pel nostre grup sanguini fins al punt que en cada grup: A, B , AB i O, hi ha aliments que són perjudicials , altres beneficiosos i altres neutres . Asseguren que moltes malalties poden deure al mer consum d'aliments no adequats per al nostre grup sanguini . D'altres, en canvi , ens ajudarien a curar . Fins i tot afirmen que en això està la raó que moltes persones no aconsegueixin aprimar-se quan es posen a dieta .
El doctor Landsteiner va descobrir la raó de per què unes persones morien després d'una transfusió d…

Virginia Blanes el corazón del dragón #misticacreativa

Este verano he descubierto por casualidad, como las mejores cosas, a esta gran mujer que ha supuesto en mi vida un antes y un después Virginia Blanes.
La descubrí buscando dragonesen Internet, en concreto las palabras " corazón de dragón" y las metáforas de la vida.
*simbología del dragón
El dragón encierra nuestra parte de sombra, eso que hay en nosotros y que, pese a la fuerza interna que tiene, no queremos aceptar pero que está allí. La sombra es una realidad del mundo dual que nos hace que si amamos a algo odiamos a lo contrario, que si deseamos esto, evitamos aquello. La pureza no puede existir en un mundo dual y de eso es de lo que se encarga el dragón, en decirnos que hay parte de sombra en nosotros. La famosa idea del amor incondicional sólo es posible si no hay sombra, y porque no es siempre posible vivir así, tememos al dragón. En resumen: el dragón defiende todo aquello que no queremos ver, por eso se le teme. ¿Qué es entonces vencer al dragón? Es alcanzar la pureza d…