Passa al contingut principal

redacció en relacions públiques


Fases:

1.- Accés al coneixement 

Estratègies cognitives

 • Tema: Buscar idees per TÒPICS (titulars, subtítols, frases i conceptes a remarcar)
 • Documentació: rastrejar informació, memòria, coneixements previs i fonts documentals
 • Estil i tò: identificar el públic i definir la intenció
 • Estratègia: recordar plans, models guies per redactar, gèneres i tipus textuals
 • Documentació complementària: Fer inferències per predir resultats o completar informació

Estratègies metacognitives
 • Reflexionar sobre el procés d'escriptura
 • Examinar factors ambientals: entorn, tendències del moment, novetats, etc.
 • Avaluar estratègies possibles per adquirir sentit i recordar el text: valog afegit
 • Analitzar variables personals.


2.- Planificació (llegir per saber)
Producte: Esquemes Resums I

Estratègies cognitives
 • Seleccionar la informació necessària en funció del tema, la intenció i el públic
 • Formular objectius
 • Classificar, integrar, generalitzar i jerarquitzar la informació
 • Elaborar esquemes mentals i resums
 • Manifestar metes de procés
Estratègies metacognitives

 • Dissenyar el pla a seguir (preveure i ordenar les accions)
 • Seleccionar estratègies personals adequades
 • Observar com està funcionant el pla
 • Buscar estratègies adequades en relació amb l'entorn
 • Revisar, verificar o corregir la les estratègies


3.- Producció textual (llegir per escriure)

Producte: esborranys o textos intermedis

• Organitzar per: gèneres discursius; tipus textuals; normes de textualitat (cohesió, coherència. intencionalitat, acceptabilitat, situacionalidad. informativitat, intertextualitat) mecanismes de marques d'enunciació, adequació; veus del text, cortesia, modalització, estil i creativitat

• Desenvolupar l'esquema establint relacions entre idees jo proposicions; creant analogies; fent inferències; buscant exemples i contra-exemples

• Textualitzar tenint en compte el registre adequat, segons el tema, la intenció i el públic destinatari. Elaborar esborranys intermedis

Estratègies metacognitives

• Supervisar el pla i les estratègies relacionades amb la tasca, el personal i l'ambient4.- Revisió (llegir criticar paràgraf i revisar)

Producte: text Produït

Llegir per indentificar i resoldre problemes textuals com:

 • faltes ortotipogràfiques
 • problemes gramaticals
 • ambigüitats i problemes de referència
 • defectes lògics i incongruències
 • errors de fet i transgressions d'esquemes
 • errors d'estructura del text
 • incoherència
 • desorganització
 • complexitat o to inadequats

>> Mitjançant la comparació, el diagnòstic, la supressió, adjunció, reformulació, desplaçament de paraules, proposicions i paràgrafs

>> Llegir per identificar i resoldre problemes relacionats amb el tema, la intenció i el públic >>

Estratègies metacognitives

 • Revisar, verificar o corregir la producció escrita

@lutxana

RP Redacció  apunts complementaris de Judith Díaz Garcés

Entrades populars d'aquest blog

Rituals de Sant Joan. NIT DE BRUIXES

Per Sant Joan, a part de tirar petards, també hi ha rituals per a fer. 


Foc i fogueres
-Saltar la foguera per purificar-se.
-La tradició diu que si els enamorats salten una foguera set vegades agafats de les mans, seran feliços plegats la resta de les seues vides.
-Era costum acostar-hi els infants per prevenir-los dels mals.
-També com a mètode purificador, es llençaven objectes vells i cabeces d'alls per menjar-se-les després.
-Si una brasa o una espurna toca la roba que porta una persona aquesta Nit, la persona es casarà abans que acabi l'any.
-Tradicionalment es tiraven brases als pous per purificar l'aigua.
-Les cendres, per la seua banda, tenen la capacitat de guarir els ulls de poll, les malalties de la pell, els grans de la cara, els eczèmes i eviten la suor de les mans.
-Per guarir malalties o per fer forts els infants, hom s'acosta al foc o es passeja per damunt de les brases, ja que aquesta nit sembla que no cremen (millor no provar-ho).

L'aigua -Segons antigues tr…

alimentació per grup sanguini

Segons James i Peter D' Adamo cada grup sanguini te unes necessitats i unes característiques pròpies que fan que uns aliments els siguin més beneficiosos i altres menys. 

Video que explica la compatibilitat com a personalitat entre grups sanguinis:
https://youtu.be/EQ1fsOm8Udc

Dons hi ha 4 tipus de dietes a seguir segons el teu tipus de sang: Sang del Tipus 0Sang del Tipus ASang del Tipus BSang del Tipus ABLa bona o mala assimilació dels aliments està condicionada pel nostre grup sanguini fins al punt que en cada grup: A, B , AB i O, hi ha aliments que són perjudicials , altres beneficiosos i altres neutres . Asseguren que moltes malalties poden deure al mer consum d'aliments no adequats per al nostre grup sanguini . D'altres, en canvi , ens ajudarien a curar . Fins i tot afirmen que en això està la raó que moltes persones no aconsegueixin aprimar-se quan es posen a dieta .
El doctor Landsteiner va descobrir la raó de per què unes persones morien després d'una transfusió d…

Virginia Blanes el corazón del dragón #misticacreativa

Este verano he descubierto por casualidad, como las mejores cosas, a esta gran mujer que ha supuesto en mi vida un antes y un después Virginia Blanes.
La descubrí buscando dragonesen Internet, en concreto las palabras " corazón de dragón" y las metáforas de la vida.
*simbología del dragón
El dragón encierra nuestra parte de sombra, eso que hay en nosotros y que, pese a la fuerza interna que tiene, no queremos aceptar pero que está allí. La sombra es una realidad del mundo dual que nos hace que si amamos a algo odiamos a lo contrario, que si deseamos esto, evitamos aquello. La pureza no puede existir en un mundo dual y de eso es de lo que se encarga el dragón, en decirnos que hay parte de sombra en nosotros. La famosa idea del amor incondicional sólo es posible si no hay sombra, y porque no es siempre posible vivir así, tememos al dragón. En resumen: el dragón defiende todo aquello que no queremos ver, por eso se le teme. ¿Qué es entonces vencer al dragón? Es alcanzar la pureza d…