Ves al contingut principal

redacció en relacions públiques


Fases:

1.- Accés al coneixement 

Estratègies cognitives

 • Tema: Buscar idees per TÒPICS (titulars, subtítols, frases i conceptes a remarcar)
 • Documentació: rastrejar informació, memòria, coneixements previs i fonts documentals
 • Estil i tò: identificar el públic i definir la intenció
 • Estratègia: recordar plans, models guies per redactar, gèneres i tipus textuals
 • Documentació complementària: Fer inferències per predir resultats o completar informació

Estratègies metacognitives
 • Reflexionar sobre el procés d'escriptura
 • Examinar factors ambientals: entorn, tendències del moment, novetats, etc.
 • Avaluar estratègies possibles per adquirir sentit i recordar el text: valog afegit
 • Analitzar variables personals.


2.- Planificació (llegir per saber)
Producte: Esquemes Resums I

Estratègies cognitives
 • Seleccionar la informació necessària en funció del tema, la intenció i el públic
 • Formular objectius
 • Classificar, integrar, generalitzar i jerarquitzar la informació
 • Elaborar esquemes mentals i resums
 • Manifestar metes de procés
Estratègies metacognitives

 • Dissenyar el pla a seguir (preveure i ordenar les accions)
 • Seleccionar estratègies personals adequades
 • Observar com està funcionant el pla
 • Buscar estratègies adequades en relació amb l'entorn
 • Revisar, verificar o corregir la les estratègies


3.- Producció textual (llegir per escriure)

Producte: esborranys o textos intermedis

• Organitzar per: gèneres discursius; tipus textuals; normes de textualitat (cohesió, coherència. intencionalitat, acceptabilitat, situacionalidad. informativitat, intertextualitat) mecanismes de marques d'enunciació, adequació; veus del text, cortesia, modalització, estil i creativitat

• Desenvolupar l'esquema establint relacions entre idees jo proposicions; creant analogies; fent inferències; buscant exemples i contra-exemples

• Textualitzar tenint en compte el registre adequat, segons el tema, la intenció i el públic destinatari. Elaborar esborranys intermedis

Estratègies metacognitives

• Supervisar el pla i les estratègies relacionades amb la tasca, el personal i l'ambient4.- Revisió (llegir criticar paràgraf i revisar)

Producte: text Produït

Llegir per indentificar i resoldre problemes textuals com:

 • faltes ortotipogràfiques
 • problemes gramaticals
 • ambigüitats i problemes de referència
 • defectes lògics i incongruències
 • errors de fet i transgressions d'esquemes
 • errors d'estructura del text
 • incoherència
 • desorganització
 • complexitat o to inadequats

>> Mitjançant la comparació, el diagnòstic, la supressió, adjunció, reformulació, desplaçament de paraules, proposicions i paràgrafs

>> Llegir per identificar i resoldre problemes relacionats amb el tema, la intenció i el públic >>

Estratègies metacognitives

 • Revisar, verificar o corregir la producció escrita

@lutxana

RP Redacció  apunts complementaris de Judith Díaz Garcés
Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

publicidad sexista

seguimos viendo aún ahora publicidad machista...
la mayoría de religiones se pusieron de acuerdo allá por la fecha que nació Jesucristo para denostar a la mujer de manera directa... y parece que a día de hoy esta misión sigue en pie... y nadie hace nada...
pero sigue sucediendo...

como vemos en su última campaña Coca cola decide que para acompañar a su curvilínea botella de su preciado licor... sea acompañada por un chico joven estilo hipster o perroflauta... con su guitarra al más puro estilo hippie setentero ¿o guitarrista de coro de iglesia?...


sin eslogan la imagen envía un sutil mensaje a los jóvenes para cambiar la cerveza por la bebida negra... quizás...


en el cartel que aparece una mujer... sólo aparecen unos grandes labios que se nota han sido aumentados por photoshop... y tras la botella denota un mensaje sexual... directo...
a mi personalmente me parece que no debería verse tan claramente la diferencia entre la imagen de la mujer y la del hombre... en una misma campaña pub…

GESTIÓN PROFESIONAL DE REDES SOCIALES EFECTIVA

¿QUIERES CONSEGUIR MÁS SEGUIDORES EN LA PÁGINA DE FACEBOOK?¿QUIERES CONSEGUIR VENTAS DIRECTAS DESDE FACEBOOK?¿QUIERES CREAR DINAMISMO EN LAS PUBLICACIONES DE FACEBOOK?¿QUIERES DIFERENCIARTE EN LAS REDES SOCIALES DE TU COMPETÉNCIA?¿QUIERES INFLUENCIAR EN TUS PÚBLICOS DE MANERA ORIGINAL?¿QUIERES CAPTAR NUEVOS CLIENTES POTENCIALES?

GESTIÓN PROFESIONAL DE REDES SOCIALES EFECTIVA:

PUBLICACIONES DIARIAS CREATIVAS RELACIONADAS CON TUS PRODUCTOS Y SERVICIOSIMAGENES CREATIVASTEXTOS DINÁMICOS QUE CREAN RELEVÁNCIA E INTERÉS EN TU ENTIDADARTÍCULOS PARA BLOG Y WEB DE CALIDAD QUE APORTEN POSICIONAMIENTO SEO NATURAL PARA TU WEBGESTIÓN CREATIVA DE REDES SOCIALES EN: FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN PINTEREST YOUTUBE GOOGLE+ etc

CREACIÓN Y GESTIÓN DE TIENDAS ONLINE MAGENTO
CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES \ SOCIAL MEDIA \ COMMUNITY MANAGER
DISEÑO GRÁFICO APLICADO  IMAGEN CORPORATIVA / LOGOTIPOS / CARTELES / CATÁLOGOS DIGITALES / PRESENTACIONES VIDEO ONLINEFOTOGRAFÍA DIGITAL \ RETOQUE…

la publicitat emocional ongs excesiva a barcelona

Pots veure a cada un dels costats d'una estació de bus de Barcelona un anunci de que mor un nen cada 20 segons i a l'altre banda un de un entrepà de fast food, categòricament hipòcrita. El missatge seria menja merda i dóna diners per que els nens no morin de gana


Aquests dies tinc que fer servir el metro i al entrar sents com una mica de depressió...
potser per veure la cara aburrida o inert de la get anant a la feina... a l'agost... potser per no tenir feina o per un problema pitjor...

a més de que la situació actual de la gent és bastant agobiant et trobes a les andanes cartells petits, grans i enormes, amb missatges molt intensos de publicitat emocional...
així els metges sense fronteres et claven l'eslògan: "el pitjor de les vacunes és no tenir-ne" i un número per enviar un sms amb el que es fa un donatiu parcial del total que déu quedar-se l'empresa que ho gestiona...
a un altre cartell els nens malalts de leucèmia... a un altre els d'Aldees infantils.…