missatges en relacions públiques


1.- Les relacions públiques internes a les organitzacions

 • El llibre d’estil
El llibre d'estil defineix el to i la forma en que es redactaran els documents de cada entitat, definint la comunicació formal.

El llibre d'estil es compon tant de normes lingüístiques, com d'estil, perquè el missatge sigui més coherent, eficaç i correcte. En aquest tipus d'obres solen incloure informacions de qüestions lingüístiques (normes ortogràfiques i gramaticals i principals de dubtes i errors de redacció), qüestions de tipus ètic i deontològic (principis ètics que es relacionen amb la línia editorial del mitjà) i qüestions de naturalesa professional (tipografia, ús de titulars, ús d'imatges...) + info >> *Viquipèdia 

Exemples: 

Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears

Llibre d'estil de la Viquipèdia

Llibre d'estil de Vilaweb

 • Documents interns bàsics: cartes, cartes comercials

Les cartes comercials són aquelles on el contingut està relacionat amb operacions comercials, negocis, compra, venda, propaganda, moviments interns d'una empresa. Poden ser entre d'altres, de justificant de recepció, sol·licitud de feina, de crèdit, propaganda, de cobrament.Una carta comercial és un missatge escrit amb una finalitat específica: vendre, comprar, agrair, cobrar, reclamar, convidar, etc. D'aquesta definició derivem la classificació de les cartes comercials.


Tipus i Exemples de models de cartes comercials:
 • Publicacions internes pròpies i alienes: 
house organ / revista interna

**


Model de House Organ http://issuu.com/lutxanaart/docs/model_house_organ_rrpp >>Els  house organ són imprescindibles en qualsevol empresa que aposti per implantar

la seva cultura corporativa entre els empleats i tots els seus públics interns. 

Es tracta de revistes internes elaborades generalment pel departament de màrqueting i RRPP.  

A les seves pàgines, els treballadors, i públics interns, troben notícies i novetats sobre activitats a les que ha participat l'empresa, plans de desenvolupament i fins i tot seccions d'entreteniment, on col.laborin i participin directament els públics de l'entitat per crear feedback i sentiment de pertinença i ser escoltats i atessos. 

Depenent del pressupost destinat per publicar l'house organ, aquesta s'editarà amb més o menys assiduïtat i oferirà més o menys continguts.


En qualsevol cas, és fonamental mantenir la periodicitat de forma regular i tenir clars quins són els objectius que persegueix l'empresa amb la seva publicació.  Aquests seran, bàsicament: donar a conèixer la cultura corporativa als seus empleats i millorar la seva relació amb l'organització. Per això és important que la revista tingui una correcta distribució: tindrà molta més influència com més còmode sigui el seu accés, per la qual que és recomanable lliurar en mà o enviar-les per correu postal al domicili del/a treballador/a.


Evitar no obstant això, en el que no s'ha de convertir l'house organ és en un mer fulletó

informatiu: ha d'anar més enllà i fomentar la participació de l'empleat a través de seccions que captin seu interès.

No es tracta només d'incloure la cartellera del cinema més proper, l'agenda de concerts per al proper mes o la ressenya del llibre més venut (que també són temes interessants), s'hauria de publicar, per exemple, entrevistes amb companys de treball que expliquen què fan en el seu temps lliure o quines són les seves aficions. Aquesta eina de RRPP interna és essencial per «humanitzar» als alts càrrecs de l'organització, molt sovint «invisibles» i gairebé sempre inaccessibles per als treballadors/es.

A més, convé utilitzar la house organ per reflectir les notícies d'àmbit laboral l'empresa, de manera que el treballador no se senti un mer espectador. Finalment,1 house organ efectiva ha de tenir un disseny modern, de fàcil lectura, i comptar amb el color en moltes de les seves pàgines.revistes de grup / revistes corporatives

butlletins informatius / butlletí de notícies


Mantingui informades a diferents parts interessades en els seus productes i serveis amb un butlletí personalitzat amb la seva imatge de marca. 

La creació i distribució de butlletins personalitzats permet comunicar diferent contingut a diferents grups dels seus públics objectius externs: clients, potencials, proveïdoors, etc.

S'elaboraren plantilles personalitzades crear butlletins adaptats per als diferents grups de distribució de notícies com ara, empleats, directius i clients. 
L'eina de butlletí de li permetrà millorar tant l'eficàcia com el rendiment de la distribució de notícies.

 • Es poden incloure articles obtinguts d'una recerca de notícies orientada o seleccionar manualment els articles que desitgi incloure.
 • Inclogui imatges i gràfics per comunicar les seves notícies de manera més eficaç.
 • Es pot crear una llista de distribució de notícies personalitzada o carregar una llista existent.
 • Es pot enviar butlletins de notícies de forma immediata per correu electrònic o programar la seva futura distribuciónewsletters / comunicación Externa

Una newsletter (o butlletí de notícies) és una publicació que les empreses envien regularment als seus afiliats per informar sobre els seus nous productes, les seves millors promocions i les últimes notícies d'interès. En definitiva: una eina efectiva per fer màrqueting digital.

Quines avantatges aporten les Newsletters a l'Empresa?


Un butlletí de notícies només es reparteix entre els afiliats de l'organització. en altres
paraules, es tracta d'un canal de comunicació totalment permissiu: L'usuari té de donar la seva autorització prèvia per rebre la newsletter. És més, ha de tenir l'opció de donar-se de baixa en qualsevol moment. Aquesta és la clau de l'èxit dels butlletins de notícies: es tracta d'un canal de publicitat totalment permissiu i, per tant, el usuari que rep una newsletter estarà molt receptiu a assimilar els continguts del butlletí.


La newsletter aporta valor afegit al client: aportant informació interessant (sempre que el contingut sigui atractiu i de qualitat) a un grup d'usuaris afins iinteressats per la nostra marca.

La newsletter serveix per crear relacions estables i duradores amb els clients, accionistes, empleats i, en definitiva, amb qualsevol usuari interessat per la organització.

>> No oblidant que el principal objectiu com a empresa és aconseguir la venda, els butlletins, si bé estableixen relacions de valor amb els nostres clients, estan orientats a vendre, i són bastant eficaços: promocionem els productes entre un públic molt predisposat a escoltar. Encoratja als clients a posar-se en contacte amb l'empresa simplificant (i molt) el procés de venda.


Promocionant la empresa amb una newsletter, es genera branding o imatge de marca. Com veurem en el següent apartat sobre com fer una newsletter la marca ha d'estar sempre present en el butlletí de notícies pel que poc a poc aconseguirem estar en la ment dels nostres afiliats.

Una altra de les principals avantatges de les newsletters (potser la més important) com
eines de publicitat és el seu baix cost (que condiciona la seva rendibilitat), davant un butlletí o anunci tradicional la newsletter no necessita incórrer en costos de impressió. D'altra banda l'enviament es realitza per correu electrònic així que t'estalvies els costos del correu tradicional. Els costos d'una newsletter es resumeixen en els costos del proveïdor de servei de correu electrònic. 

Exemple de Newsletter per www.papeleriasegarra.com >>

 • La Intranet
Intranet: una Intranet és una xarxa d'ordinadors privats que utilitza tecnologia i Internet per compartir de forma segura qualsevol informació o programa del sistema operatiu.
 • El sales folder/el catàleg de productes
 • Tipologia de cartes:la carta de presentació i/o de serveis, cartes al director, bústia de suggeriments, full de reclamacions,  convocatòries de reunió,  Saludes i altres notificacions
 • Manual de l’empleat: conté informació per a l'etapa d'inducció del personal. Normes i disposicions internes. Procediments tècnic-administratius. Filosofia i objectius de l'empresa.
 • Llibre blanc: és un manual o document amb la filosofia i la missió de l'organització, pot tractar-se d'un document oficial publicat per un govern o una organització, per tal de servir d'informe o guia sobre algun problema i com enfrontar-ho. Els llibres blancs són utilitzats per educar els lectors i ajudar a les persones a prendre decisions. Són usats en la política i els negocis

 • Díptics, tríptics, quadríptics, prospectes, flyers
 • Memòria  d’activitats
 • Redacció de projectes
 • Resposta positiva/negativa  a una sol.licitud de feina
 • Rescissió de contracte
 • Normatives de treball
Exemple: Manual de Seguretat Laboral
 • Instàncies / Sol.licituds / Notificacions
Instruccions que dicta l'administració d'una empresa determinant els criteris d'actuació dels funcionaris.

2.- Internet a les Relacions Públiques:

 • El crossmedia

Qualsevol contingut que es distribueix a través de diferents canals i plataformes.


No confondre amb transmèdia, encara que alguns les utilitzen com si fossin intercanviables.

Hi ha quatre etapes en el crossmedia: la inicial, amb els primers continguts que es distribueixen exactament iguals a través de diferents canals (la mateixa pel·lícula en cinema, DVD i TV). una segona etapa que s'identifica amb els "extres", continguts com making off, entrevistes, etc, que es distribueixen com a complement al contingut però no a la narrativa, una tercera etapa, en què el contingut es completa en un altre canal (una sèrie de televisió el capítol acaba de manera intrigant i que en finalitzar t'envia a una web per saber més) i per fi, l'evolució d'aquestes tècniques, que és el transmedia, que implica construir un univers narratiu i comunicatiu al voltant del contingut original, que l'enriqueix, el complementa, i proporciona múltiples canals d'entrada a la història, que poden funcionar independentment. El desenvoluparem en la definició.

És a dir, tot el transmèdia és necessàriament crossmedia (es distribueix a través de diferents canals i plataformes, fins i tot en el món real) però no tot el crossmedia és transmedia.
 • Les pàgines web, els blogs corporatius
 • Enviaments per correu electrònic
 • Els butlletins, les revistes digitals, les editorials
3.- Imatge gràfica corportiva per l'organització i desenvolupament de congressos i altres esdeveniments a les empreses i organitzacions:

 • La imatge corporativa i l’aplicació a materials redaccionals.
 • Les invitacions, els indicatius, el programa,  el material gràfic
 • Programes de mà
4.- Les Relacions Públiques i l'empresa (organització)

 • Les relacions públiques financeres
 • Memòria Anual, memòria econòmica
 • Carta de benvinguda a nous accionistes
 • Convocatòries a junta general d’accionistes
 • Actes de Reunió
5.- Relacions Públiques en un Gabinet de Crisi

 • Manual de crisi
6. Documents administratius en l'àmbit de les Relacions Públiques

Instruccions que dicta l'administració d'una empresa determinant els criteris d'actuació dels funcionaris.
 • Certificat/declaracions
 • Circular
 • Autorització
 • Citació
 • Diligències
...ETC

Aquests son els documents son bàsics, essencials, després cada entitat, segons el seu àmbit, i necessitats desenvolupará la seva comunicació 2D i 3D de la millor, amb diferents accions com aquestes o noves, buscant sempre la millor manera per conectar sempre amb els seus públics objectius.

@lutxana